Порядок нормативної грошової оцінки земель

Жов 8, 2017

Від 1 січня 2017 року введено в дію новий Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.11.2016 № 489.

Відповідно до пункту 5 даного Порядку коефіцієнт функціонального використання земельної ділянки (Кф) встановлюється на підставі Класифікації видів цільового призначення земель затвердженої наказом Держкомзему від 23.07.2010 № 548 (далі – КВЦПЗ).
Для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру та у разі, якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 2,0.

З метою врегулювання даного питання та забезпечення обліку земельних ділянок за видами цільового призначення відповідно до КВЦПЗ повідомляємо про необхідність внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру відповідно до пунктів 117, 118, 138 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (далі – Порядок).
У разі необхідності внесення інформації про цільове призначення земельних ділянок у випадку наявності у Державному земельну кадастрі застарілої інформації з Українського класифікатора цільового призначення землі або відсутності інформації про підрозділ коду КВЦПЗ рекомендовано наступне.

Згідно пункту 121 цього Порядку для внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки) Державному кадастровому реєстраторові подаються:

  1. заява за формою згідно з додатком 12 Порядку;
  2. оригінал документації із землеустрою або оцінки земель, яка є підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни виду використання земельної ділянки в межах земель певної категорії);
  3. електронний документ (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання).


Окремо зазначаємо, що у електронному документі повинно бути визначено цільове використання земельної ділянки з врахуванням матеріалів по формуванню земельної ділянки щодо можливості визначення цільового призначення земельної ділянки відповідно до КВЦПЗ.


На підставі вищезазначених документів Державний кадастровий реєстратор вносить відповідні зміни до відомостей про зареєстровану земельну ділянку.

Згідно з положенням постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру її територіальними органами адміністративних послуг» внесення змін та видача Витягу з Державного земельного кадастру належить до переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки.