Про затвердження вимог до структури, змісту та формату файлу ІН4

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ 
(Держкомзем України)
 
Н А К А З
 
"23" травня 2003 р. м. Київ № 136

 
Про затвердження вимог до структури,
змісту та формату файлу обміну даними
результатів землевпорядних робіт в
електронному вигляді на магнітних носіях

На виконання пункту 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету України по земельних ресурсах від 13.02.2001р. № 28/18 "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001р. за №174/5365

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити вимоги до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях (далі – обмінний файл, – додається) та ввести їх в дію з 03.06.03.

2. Центру ДЗК при Держкомземі України (Момотенко С.М.) та його територіальним підрозділам здійснювати приймання, перевірку обмінних файлів та їх накопичення. 

3. Голові Рескомзему АР Крим, начальникам обласних головних, Київського та Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів: забезпечити видачу державних актів на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі та їх оформлення після попередньої перевірки обмінних файлів Центром ДЗК при Держкомземі України; довести до відома суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, вимоги до структури, змісту та формату обмінного файлу.

4. Управлінню державної землевпорядної експертизи, нормування і ліцензування робіт (Моцун О.І.) доводити до відома суб’єктів господарювання, які оформляють ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт вимоги до структури, змісту та формату обмінного файлу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Кулініча В.В.

Голова Комітету                                                         А.С.Даниленко

 

Повний текст документу в форматі rtf заархівований WinRAR: in4_23.05.2003.rar- 34.1 Kb