Про індексацію нормативної грошової оцінки землі у 2010 році

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Лист
від 13.01.2010 р. N 181/7/15-0717

Державні податкові адміністрації
в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі
Про індексацію нормативної
грошової оцінки землі у 2010 році

 

 Державна податкова адміністрація України для забезпечення виконання статті 23 Закону України від 3 липня 1992 року № 2535-ХІІ „Про плату за землю” із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2535) повідомляє наступне.


Згідно із статтею 23 Закону № 2535 грошова оцінка земельної ділянки щороку станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, порядок проведення якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року № 783 “Про проведення індексації грошової оцінки земель” Держкомзем України листом від 11.01.2010 № 641/22/6-10 повідомив Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, Рескомзем АР Крим, головні управління Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі про відповідні коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель у 2010 році (копія листа додається).
Зазначені коефіцієнти індексації повинні бути враховані власниками землі, землекористувачами та орендарями земель державної і комунальної власності при складанні податкових розрахунків по земельному податку та податкових декларацій по орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності на 2010 рік.
З метою своєчасного забезпечення подання до 1 лютого 2010 року податкової звітності по земельному податку та орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності на 2010 рік просимо терміново довести наведене до підпорядкованих органів державної податкової служби та платників податків і встановити контроль за правильністю обчислення та повнотою сплати земельного податку та орендної плати за землю до відповідних місцевих бюджетів.
Щодо індексації ставок земельного податку відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону 2535, то коефіцієнт їх індексації буде доведений після прийняття Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”.
Додаток: копії листів Держкомзему України від 11.01.2010 № 641/22/6-10 про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель та Держкомстату України від 11.01.2010 № 11/1-9/4 про середньорічний індекс інфляції за 2009 рік – на 2 аркушах.

Заступник Голови                                                                          О.М.Любченко 

Державний комітет України із земельних ресурсів
Лист
від 11.01.2010 № 641/22/6-10)
Державний комітет України із земельних ресурсів на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року № 783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель» повідомляє.
Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2010 за 2009 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації 1,059, який розраховано виходячи з середньорічного індексу інфляції за 2009 рік – 115,9 % відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого згаданою постановою Кабінету Міністрів України.
У 2010 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.1996, земель сільськогосподарського призначення, яка проведена станом на 01.07.1995, та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.01.1997 підлягає індексації станом на 01.01.2010 на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, за 2008 рік – 1,152 та за 2009 рік – 1,059.
Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведеної станом на 01. 01.1997, індексується на коефіцієнт 1,879, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, за 2008 рік – 1,152 та за 2009 рік – 1,059.
Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, яка проведена у 2006 році відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), затвердженого спільним наказом Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури, Держкомлісгоспу, Держводгоспу та УААН від 27.01.2006 № 19/16/22/11/17/12, зареєстрованого у Мін’юсті 05.04.2006 за № 389/12263, підлягає індексації станом на 01.01.2010 на коефіцієнт 1,254, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152 та за 2009 рік – 1,059.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.
Для забезпечення інформування власників землі та землекористувачів про коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2009 рік просимо опублікувати цей лист у засобах масової інформації.
Додаток: лист Державного комітету статистики України від 11.01.2010 3 11/1-9/4 на 1 арк.


 
Заступник Голови                                                                                     М.Л.Толмахін

Державний комітет статистики України
Лист
від 11.01.2010 3 11/1-9/4

Заступнику Голови Державного
комітету із земельних ресурсів
Бельчику С.В.

Шановний Сергію Васильовичу!

Державний комітет статистики України на Ваш запит від 11.12.2009р. № 22455/22/4-09 повідомляє, що середньорічний індекс інфляції за 2009 рік становив 115,9%.
 

З повагою
Заступник Голови комітету Ю.М.Остапчук