СТАНДАРТ ДЕРЖКОМЗЕМУ. ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
 
ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ.
ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
 
СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009
 
Видання офіційне
 
Київ – 2009
 
ПЕРЕДМОВА

  
1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто».
РОЗРОБНИКИ: Палеха Ю.М., к.г.н. (керівник розробки), Дехтяренко Ю.Ф., к.е.н., Манцевич Ю.М., к.е.н., Патиченко О.М.
КОНСУЛЬТАНТИ: А. Третяк, доктор екон. Наук; Н. Ключник, Т. Якубенко. 
При розробці ураховані пропозиції інституту УкрНДПІцивільсільбуд.  
  
2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 24 червня 2009 р. №335.
 
3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» за № 32595752/1927 від 10 вересня 2009 р.Право власності на цей документ належить Держкомзему. 
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Держкомзему заборонено. Стосовно врегулювання власності треба звертатись до Держкомзему
 

ЗМІСТ

Вступ 
1 Сфера застосування
2 Терміни та визначення понять. Познаки та скорочення
3 Загальні вимоги
3.1 Загальні положення
3.2 Вимоги до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів – для міст із чисельністю населення 50 тис.осіб і більше
3.3 Вимоги до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міських населених пунктів – для міст із чисельністю населення менше 50 тис. осіб, а також селищ міського типу
3.4 Вимоги до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів 
3.5 Вимоги до електронних растрових або векторних карт
Додаток А.1 Завдання на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
Додаток А.2 Моніторинг стану об’єкта оцінки за період:
-виконання попередньої нормативної грошової оцінки 
-виконання поточної нормативної грошової оцінки
Додатки Б.1-24 Вихідні дані для нормативної грошової оцінки
Додаток Б.25 Бали бонітетів агровиробничих груп ґрунтів
Додаток В Витрати на освоєння та облаштування земель міста (селища, села)
Додаток Г Структ Структура земель населеного пункту, які визначаються для розрахунку середньої (базової) вартості одного квадратного метра земель 
Додаток Д Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф) 
Додаток Е Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь 
Додаток Ж.1 Результати пофакторної оцінки при визначеннікомплексного індексу цінності території 
Додаток Ж.2 Визначення зонального коефіцієнта Км2 та грошоваоцінка кв. м. землі в межах економіко-планувальних зон 
Додаток Ж.3 Анкета експертної оцінки
Додаток Ж.4 Грошова оцінка земель різного функціональногопризначення у розрізі економіко-планувальних зон (грн. за 1м2) 
Додаток Ж.5 Розрахунок грошової оцінки 1 кв.м земель сільського населеного пункту 
Додаток Ж.6 Опис меж економіко-планувальних зон 
Додаток К Схема економіко-планувального зонування
Додаток Л Схема прояву локальних факторів оцінки. Історико-культурні та природно-ландшфтні фактори. 
Додаток М Картограма розповсюдження агроворибничих груп ґрунтів. 
Додаток Н Бібліографія 

Повний текст документу в форматі rtf заархівований WinRAR: Standart_Otsinka_2009.rar- 1.49 Mb