Документація

Вступ

     Програмне забезпечення НОРМАТИВ+ розроблене для виконання робіт з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів України з використанням електронних карт. Програма розрахована на масового користувача і не потребує поглибленого вивчення основ роботи з персональними комп’ютерами. Програма може використовуватись як виконавцями робіт для виконання нормативної грошової оцінки земель населених пунктів так і органами що проводять політику у сфері земельних ресурсів для автоматичного формування витягів з нормативної грошової оцінки по окремих земельних ділянках.

Комплект поставки

При купівлі НОРМАТИВ+ Ви отримуєте інструкцію користувача, ключ апаратного захисту та диск, який містить: 

 • дистрибутив програмного забезпечення НОРМАТИВ+;
 • інструкцію користувача в електронному вигляді;
 • драйвер ключа апаратного захисту.

Вимоги до комп'ютера

Програма НОРМАТИВ+ призначена для роботи на IBM-сумісних персональних комп'ютерах.
Системні вимоги до комп'ютера:

 • Операційна система Windows з .NET Framework 4 
 • Microsoft Office (Word, Excel)/OpenOffice (Writer/Calc)
 • Об’єм вільного місця на жорсткому диску повинен бути не менше 150 Мб для розміщення програми та рекомендовано ще близько 500 Мб для збереження проектів

Встановлення програми

Для встановлення програми НОРМАТИВ+ необхідно виконати такі дії: 

 1. Вставити диск у CD/DVD привід; 
 2. Запустити файл «Normative2_xхх.exe» ; 
 3. Дотримуватися вказівок майстра встановлення; 
 4. Для наступних запусків програми потрібно визначити назву папки в меню користувача, де будуть знаходитися ярлики програми НОРМАТИВ+. За замовчуванням назва папки буде «НОРМАТИВ+». 
 5. Відбувається копіювання й Встановлення програми НОРМАТИВ+. 
 6. Буде запропоновано інсталювати драйвер ключа захисту. 

Загальні положення

Програмне забезпечення НОРМАТИВ+ вирішує такі задачі:

 • визначення нормативу витрат на освоєння та облаштування території;
 • розрахунок базової вартості земель населеного пункту з урахуванням нормативу витрат на освоєння та облаштування території, значення коефіцієнту Км1, норми капіталізації та норми прибутку;
 • здійснення земельнооціночного районування території, оцінки всіх складових факторів, що впливають на значення індексу цінності території та проведення економіко-планувального зонування і розрахунку коефіцієнтів Км2. Програма містить повний алгоритм розрахунку всіх факторів оцінки із застосуванням анкет експертної оцінки;
 • вибір локальних факторів грошової оцінки та визначення зон їх впливу;
 • грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.
 • розрахунок грошової оцінки окремої земельної ділянки з використанням вже розрахованих даних по базовій вартості, коефіцієнтів Км2 та Км3, а також вибір та визначення коефіцієнту функціонального використання Кф.

Кінцевим результатом роботи програми є технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, схеми економіко-планувального зонування, прояву локальних факторів та розповсюдження агровиробничих груп грунтів, та електрониий документ (обмінний файл формату XML) які формуються в автоматичному режимі і повністю відповідають Стандарту Держкомзему "Оцінка земель" СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009. 

попередження На момент отримання програми можливі незначні зміни в структурі та вигляді форм робочого вікна програми, які будуть відрізняться від прикладів в даній інструкції. Ці відміни не впливають на загальний алгоритм дій.

Запуск програми

Для запуску програми необхідно провести наступні дії:

 1. В меню «Пуск» операційної системи Windows в розділі «Програми» знайдіть розділ «НОРМАТИВ+»
 2. В розділі «НОРМАТИВ+» виберіть пункт «НОРМАТИВ+». Індикатором того, що програма запускається є наступна сплеш-форма.

Норматив+

Час відображення якої залежить від системних характеристик вашого ПК. Після того, як сплеш-форма закриється буде відображене головне вікно програми «НОРМАТИВ+».

Головне вікно програми

Головне вікно програми містить головне меню програми, картографічне вікно програми та панель стану на якій відображається актуальна інформація. Вікно має наступний вигляд:

Головна форма

На цьому вікні знаходиться головне меню програми. Воно виконане в стилі «Ribbon», і складається з наступних елементів:


Проект

Група «Файли»

Створити

 • Створити новий пустий проект - Створення нового проекту з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту

Відкрити

 • Відкриття існуючого проекту з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту

Зберегти

 • Збереження здійснених під час роботи програми змін в проекті

Додати шар

 • Додати існуючий шар - Додавання до мапи існуючого векторного (*.shp) або растрового (*.tif,*.jpg,*.jpeg,*.img) шару з просторовою інформацією.
 • Створити новий векторний шар - Створення нового векторного (*.shp) шару з просторовою інформацією.

Група «Об’єкт оцінки»

Група «Об’єкт оцінки» є здебільшого інформаційною групою яка відображує назву населеного пункту, його код КОАТУУ, район та область в яких знаходиться населений пункт, а також дає можливість встановити деякі інші параметри оцінки.

 • Інші параметри - Встановлення інших параметрів оцінки: таких як замовник та виконавець оцінки, договір і т.п

Група «Оцінка»

Розрахунки

 • Базова вартість 1 кв. м. земель - Розрахунок середньої (базової) вартості 1 кв.метра земель населеного пункту
 • Комплексні індекси цінності територій - Розрахунок комплексних індексів цінності територій оціночних районів населеного пункту
 • Вартість сільськогосподарських угідь - Розрахунок вартості 1 га кожної агровиробничої групи грунтів які виділені на території населеного пункту

Локальні фактори

Визначення переліку локальних факторів оцінки, які будуть мати вплив на вартість землі на території даного населеного пункту

Приклади оцінки

Визначення прикладів оцінки окремих земельних ділянок, які будуть частиною технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту

Друк

 • Технічна документація - Формування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту
 • Додаток Ж.3. Анкета експертної оцінки - Таблиця з оцінками експертів за складовими факторами по оціночних районах за формою додатку Ж3 Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009
 • Додаток Ж.5. Розрахунок ГО 1 кв. м. земель - Таблиця спрощеного визначення вартості земель за формою додатку Ж5 Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009.
 • Додаток К. "Схема економіко – планувального зонування" - Формування схеми економіко-планувального зонування населеного пункту за формою додатку К Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009.
 • Додаток Л.Схема прояву локальних факторів оцінки - Формування схеми прояву локальних факторів оцінки за формою додатку Л Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009.
 • Додаток М. Картограма агровиробничих груп ґрунтів - Формування картограми агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту за формою додатку М Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009.
 • Редактор шаблона схем - Редагування шаблона, за яким будуть формуватися схеми економіко-планувального зонування населеного пункту, прояву локальних факторів оцінки та картограма агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту.
 • Створити обмінні файли для НКС - Збереження даних поточного проекту з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту в шейп-файли формату відповідно до технічних вимог щодо електронного вигляду матеріалів технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
 • Створити обмінний файл формату XML для НКС - Формування обмінного  файлу формату XML відповідно до структуру електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів наданого Центром ДЗК що розроблена з представниками Держгеокадастру.

Закладка “Властивості проекту”


Властивості проекта

Група «Площа населеного пункту»

 • Площа за документами (га) - Ввід та редагування площі населеного пункту в гектарах згідно документів що її встановлюють.
 • Площа за координатами (га) - Обчислена програмою по координатах площа населеного пункту в гектарах
 • Оціночна територія (га) - Обчислення площі населеного пункту в гектарах, яка приймається до розрахунку базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту.
 • Інша територія (га) - Обчислена програмою площа в гектарах, яка не приймається до розрахунку базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту.

Група «Характеристики населеного пункту»

 • Регіональний коефіцієнт КМ1 - Обчислення регіонального коефіцієнту КМ1 для населеного пункту
 • Чисельність населення (тис.чол.) - Ввід та редагування чисельності населення населеного пункту в тисячах чоловік

Закладка “Редактор шарів”

 Редактор шарів норматив+

На закладкі «Редактор шарів» знаходяться інструменти для створення та редагування метричної інформації обраного шару. Детальніше дивіться розділ «Редактор шарів»

Закладка “Земельні ділянки”

Земельні ділянки

Група «Інструменти»

 • Імпорт ділянок - Імпортує земельні ділянки з обмінних файлів формату XML та ІН4 в шар з земельними ділянками
 • Перелік ділянок - Виводить таблицю атрибутів шару земельні ділянки, з можливістю редагування інформації та пошуку за атрибутами
 • Перелік вулиць - Виводить таблицю атрибутів шару вісі вулиць, з можливістю редагування інформації та пошуку за атрибутами
 • Перелік адрес - Виводить таблицю атрибутів шару номери будівель, з можливістю редагування інформації та пошуку за атрибутами

Група «Витяги»

 • Ділянка з мапи - Інструмент мапи за допомогою якого формується витяг з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту по обраній земельній ділянці
 • Нова ділянка - Інструмент мапи за допомогою якого формується витяг з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту по земельній ділянці, яку користувач визначив кліками по мапі або введенням координат

Закладка “Сервіс”

Закладка сервіс норматив+

Група «Сервіс»

Класифікатори

 • Об’єкти інфраструктури - Інструмент який дозволяє додати та редагувати збірники укрупнених показників відновної вартості об’єктів інфраструктури населеного пункту
 • Коефіцієнти індексації вартості БРМ - Інструмент який дає можливість вводу коефіцієнтів індексації будівельно-монтажних робіт, для приведення вартості об’єктів інфраструктури зі збірників укрупнених показників відновної вартості на дату оцінки
 • Додати населений пункт - Інструмент який дає можливість додати новий населений пункт, до переліку якщо він відсутній
 • Особливі оціночні райони - Інструмент який дає можливість формувати перелік типів особливих оціночних районів, по яких не розраховуються комплексні індекси цінності (таких як смуга відводу залізниці, річка і т.д.)

Налаштування

 • Інструмент який дозволяє здійснити та зберегти налаштування програми

Група «Інформація про програму»

 • НОРМАТИВ+ - Інформація про програму, авторські права на неї та її поточну комплектацію
 • Допомога - Інструкція з використання програмного забезпечення «НОРМАТИВ+»
 • Оновлення - Офіційний сайт програмного забезпечення «НОРМАТИВ+» в мережі інтернет, на якому можна дізнатися про оновлення програми та іншу інформацію

 

Робота з проектами

Створення нового проекту

Для створення нового проекту необхідно в головному меню програми на закладці «Проект» обрати «Створити» далі «Створити новий пустий проект».

 Вікно створення нового проекту має наступний вигляд:

Створення нового проекта

Для створення нового проекту необхідно:

 1. Оберіть населений пункт для якого проводитиметься грошова оцінка натиснувши кнопку «…», яка знаходиться з права від поля «Об’єкт»;
 2. Вкажіть назву нового проекту та оберіть теку в яку ви хочете його зберегти.
 3. Натисніть кнопку «Створити» для створення нового проекту або «Скасувати» для відміни. 

 

Відкриття існуючого проекту

Для відкриття існуючого проекту необхідно в головному меню програми на закладці «Проект» обрати «Відкрити».

В вікні що з’явилось оберіть проект для відкриття.

Також можливо відкрити проект, скориставшись меню швидкого відкриття проекту, яке знаходиться зліва, верхньої частини головного вікна. Меню має назву «Останні проекти» і відображає список проектів які відкривались останніми. Для швидкого відкриття проекту потрібно, обрати проект зі списку за шляхом до його місця розташування на комп’ютері, та натиснути на відповідний пункт меню лівою клавішею миші.

При постійній роботі з одним проектом є можливість налаштувати його автозавантаження, при цьому після запуску програми автоматично буде завантажуватись вказаний проект.

 Відкриття останніх проектів

При постійній роботі з декількома проектами передбачено можливість використання вікна «Вибір проекту».

Вибір проекту

Для цього необхідно встановити відповідну опцію в налаштуваннях програми (Детальніше про налаштування запуску програми дивіться в розділі «Налаштування програми»). При цьому після завантаження програми буде з’являтися вікно «Вибір проекту», в якому необхідно обрати потрібний проект з переліку та клікнути по ньому для його завантаження. Перелік проектів, які повинні відображатися в вікні «Вибір проекту» встановлюється в файлі StartupProjectMode.xml, який міститься в папці Data.

Останні два варіанти відкриття більш підходять для роботи пов’язаної з формуванням витягів.

Збереження проекту

Для збереження поточного проекту необхідно в головному меню програми на закладці «Проект» обрати «Зберегти»

Додавання шарів до мапи

Для того щоб додати існуючий векторний чи растровий шар до мапи необхідно в головному меню програми на закладці «Проект» обрати «Додати шар» далі «Додати існуючий шар». 

В вікні що з’явилось оберіть шар для додавання.

Для того щоб додати новий векторний шар до мапи необхідно в головному меню програми на закладці «Проект» обрати «Додати шар» далі «Створити новий векторний шар».

В вікні що з’явилось введіть назву шару(файлу), його підпис в таблиці вмісту мапи, тип геометрії, а також перелік полів та їх типів таблиці атрибутів нового шару.

 

Картографічне вікно

Картографічне вікно програми «НОРМАТИВ+» складається з таблиці вмісту (в якій відображається перелік шарів доданих до поточного проекту, або на мапу якщо жоден проект не відкрито) та поля мапи, яке в свою чергу містить панель інструментів мапи (набір інструментів управління мапою) та саму мапу (на якій відображається графічна частина даних поточного проекту, або шарів доданих до мапи, якщо жоден проект не відкрито).

вікно нормати+

 

Таблиця вмісту

Таблиця вмісту – це елемент управління, в якому міститься перелік приєднаних до мапи шарів. Кожен рядок таблиці - назва окремого шару мапи. Піктограма під назвою шару відображає умовні позначення цього шару. Піктограма перед назвою шару показує видимість шару: якщо галочка встановлена то шар видимий, якщо ні - не видимий.

Порядок виводу шарів на мапі можна поміняти шляхом "перетягування" мишею шарів у потрібну позицію (утримуючи натиснутою ліву клавішу).

Для кожного шару зі списку можна викликати контекстне меню (натисканням правої клавіші миші) з наступним функціоналом:

 Таблиця вмісту

Вилучити шар з мапи – шар вилучається з легенди й мапи.

Масштабувати на шар – мапа позиціонується на найменший поточний масштаб таким чином, щоб на мапі розмістилися всі об’єкти шару

Виділення – має три підпункти завдяки яким є можливість керувати вибіркою виділення:

 • Виділити всі об’єкти шару
 • Перевернути виділення об’єктів шару (після даної операції об’єкти які були виділені стануть не виділеними і навпаки)
 • Зняти виділення зі всіх об’єктів шару

Таблиця атрибутів шару – відкриває вікно з таблицею атрибутів шару.

Дані – має два підпункти завдяки яким можна зберігати та завантажувати дані:

 • Зберегти об’єкти шару в новий шар
 • Завантажити об’єкти в шар з іншого шейп-файлу

Властивості шару – викликає діалогове вікно властивостей шару

Таблиця атрибутів шару

Таблиця атрибутів норматив+

Вікно призначене для виводу атрибутивної інформації яка збережена в шарі. Кожен стовпчик цієї таблиці це поле даних, яке має окремий тип даних і присутнє у кожного об'єкту (контуру). Кожен рядок таблиці відображає окремий просторовий об'єкт (контур) шару. Викликавши діалогове вікно поля даних, дає можливість видалити потрібний рядок таблиці. 

Панель інструментів вікна містить наступні інструменти:

 • «Пошук в таблиці» за допомогою якого можна знайти потрібний об’єкт за значенням будь-якого поля даних;

 • «Зумувати на об’єкт» за допомогою якого можна пересунути мапу до місця знаходження виділеного об’єкту та збільшити масштаб мапи так щоб об’єкт займав всю мапу;
 • «Включити/виключити режим редагування» за допомогою якого можна включити або виключити можливість редагування полів даних (окрім системних полів таких як ObID, Геометрія) всіх об’єктів таблиці атрибутів;
 • «Додати поле» за допомогою якого можна додати нове поле даних до таблиці атрибутів даного шару.

Вікно завантаження даних

За допомогою даного вікна можна завантажити дані як просторові так і атрибутивні в поточний шар з іншого шейп-файлу, наприклад з архіву або збереженого сторонніми програмами. Для цього необхідно вказати шлях до шейп-файлу з якого планується завантаження даних, та асоціювати поля таблиці атрибутів. В ліві частині таблиці перелік полів які є в поточному шарі, а в правому для кожного поля є можливість вибрати з переліку полів шейп-файлу, з якого планується завантаження даних, поле дані з якого потрібно зберегти в поточне поле. Після натискання кнопки гаразд дані будуть завантажені. Дані які були в поточному шарі до завантаження залишаються, а нові додаються.

Вікно властивостей шару

Вікно властивостей шару дозволяє переглядати та змінювати налаштування шару.

Закладка «Загальні»

На закладці «Загальні» є можливість встановити підпис шару в таблиці вмісту його видимість чи невидимість та діапазон масштабів, в яких буде відображатися даний шар.

Властивості шару

 

Закладка «Джерело»

На закладці «Джерело» відображається екстент шару, джерело шару, тип геометрії та система координат шару.

Закладка «Відображення»

Закладка відображення

За допомогою закладки «Відображення» є можливість налаштувати символи відображення шару на мапі та підписи цих символів в легенді таблиці вмісту.

Є два варіанти відображення шару:

 • всі об’єкти шару єдиними символом;
 • об’єкти шару, які мають різні значення обраного поля таблиці атрибутів мають різні символи.

Для переключення між цими варіантами відображення використовуйте поле «Показати» і його значення «Єдиний символ» та «Унікальні значення» відповідно.

При виборі «Унікальні значення» потрібно вибрати поле значення якого мають стати класифікатором умовних знаків. Далі можна додати або всі унікальні значення цього поля і визначити для кожного символ відображення цих об’єктів на мапі, або частину таких значень. В разі якщо не всі значення додано до переліку, об’єкти які мають такі значення обраного поля що не попадають до визначеного переліку відображатись на мапі не будуть.

Закладка «Підписи»

Закладка «Підписи» необхідна для налаштування підписів об’єктів шару на мапі.

Є два методи підпису об’єктів шару:

 • єдиний стиль підписів об’єктів шару;
 • описати класи об’єктів та підписати кожен окремо.

Закладка підписи

При єдиному стилі підписів, підписуються всі об’єкти шару з використанням вказаних опцій відображення підпису. В іншому випадку описуються декілька класів об’єктів, і окремо для кожного класу опції відображення їх підписів. При цьому для кожного класу створюється SQL-вираз, і підписи цього класу створюються тільки для тих об’єктів шару які відповідають умовам цього SQL-виразу.

Яку саме інформацію буде містити підпис визначається в полі «Текст». Тут можна вказати поле таблиці атрибутів шару, значеннями якого буде підписаний кожен об’єкт шару відповідно. Також можна сформувати вираз, який буде містити в собі значення декількох полів, формули, або простого тексту. У випадку використання єдиного стилю підписів поле «Текст» вказується для всього шару, а в іншому випадку для кожного класу окремо.

Також на даній закладці є можливість налаштувати вигляд підписів.

Вигляд підписів

Встановлюється колір тексту, шрифт, розмір, стиль шрифту. Можливо налаштувати символ навколо підпису: встановити фон, контур, гало. Натиснувши кнопку «Діапазон масштабів відображення» можна встановити при яких масштабах виводити цей клас підписів. Опції відображення підпису та символу навколо нього також встановлюються окремо для кожного класу, або для всього шару при використанні методу єдиного стилю. Натиснувши кнопку «Властивості розміщення підписів», у вікні що з’явиться, є можливість налаштувати ряд опцій розміщення підписів на мапі, таких як орієнтація підписів, критерій вирівнювання мультилінійного тексту, метод розміщення підписів відносно графічного об’єкту, метод підпису багатоконтурних об’єктів, опції повороту підписів (на заданий кут для всіх підписів класу, на заданий в таблиці атрибутів кут для кожного об’єкту даного класу та паралельно чи перпендикулярно до ліній для лінійних обєктів).

Панель інструментів мапи

Панель інструментів мапи призначена для управління мапою і складається з наступних засобів управління:

 перемістити– Перемістити

Після активації засобу курсор підводиться на мапі до обраної точки, натискається ліва клавіша миші і при русі курсору мапа “пересувається” разом з ним.

виділити– Виділити

Після активації засобу курсор підводиться на мапі до обраного об’єкту шару, натискається ліва клавіша миші і об’єкт виділяється.

збільшити– Збільшити

Після активації засобу курсор підводиться на мапі до обраної точки та “розтягується” прямокутник або просто «клік» в обраній точці. В першому випадку масштаб мапи обчислюється таким чином, щоб максимальна сторона “розтягнутого” прямокутника розмістилась у вікні мапи. У другому випадку центр мапи переноситься в обрану точку та масштаб мапи зменшується вдвічі.

зменшити– Зменшити

Після активації засобу курсор підводиться на мапі до обраної точки та “розтягується” прямокутник або просто «клік» в обраній точці. В першому випадку масштаб мапи збільшується пропорційно відношення відповідно розташованої сторони Вікна мапи до більшої сторони “розтягнутого” прямокутника. У другому випадку центр мапи переноситься в обрану точку та масштаб мапи збільшується вдвічі.

фіксоване збільшення– Фіксоване збільшення

Після натискання засобу масштаб мапи збільшується вдвічі.

фіксоване зменшення– Фіксоване зменшення

попередній вигляд– Попередній вигляд

Після натискання засобу мапа повертається до вигляду, що вона мала перед останньою зміною масштабу та/або частини мапи, що в межах екрану.

вся мапа– Вся мапа

Після натискання засобу мапа позиціонується таким чином, щоб на мапі розмістились абсолютно всі об’єкти усіх шарів мапи.

маштаб– Масштаб

Поле яке відображає поточний масштаб мапи, а також містить у собі випадаючий список з переліком стандартних масштабів, один із яких можна обрати для масштабування мапи. У вікні можна також увести потрібний масштаб. Після вибору або вводу мапа виводиться в заданому масштабі.

 

виміряти довжину– Виміряти довжину

Засіб розраховує довжину визначеного шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі лінійного об’єкту. Розрахована довжина відображається справа від поточних координат курсору на інформаційній панелі, яка знаходиться в нижній частині головного вікна програми.

 виміряти прощу– Виміряти площу

Засіб розраховує площу визначеного шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі полігонального об’єкту. Розрахована площа відображається справа від поточних координат курсору на інформаційній панелі, яка знаходиться в нижній частині головного вікна програми.

Редактор шарів

Робота з редактором шарів

«Редактор шарів» - це набір інструментів, які дозволяють створювати та редагувати графічні дані шарів мапи. Ці інструменти знаходяться на закладці «Редактор шарів» головного меню програми. Для початку редагування, оберіть в випадаючому списку поля «Шар», шар який ви збираєтесь редагувати. Для більшої

редактор шарів

точності редагування і дотримання вірної топології, слід використовувати режим прилипання. Даний режим дозволяє, при наведенні курсору миші на вершину шару до якого включене прилипання, автоматично отримувати курсору миші координати тієї вершини. Для використання режиму прилипання, потрібно встановити прапорець «Включити/виключити прилипання» та обрати шар, до об’єктів якого потрібно встановити прилипання, з випадаючого списку поля «до шару». Шар до якого встановлено прилипання можна змінювати і під час редагування об’єкту.

Інструменти редагування:

створити обєкт – Створити об’єкт

Засіб дозволяє створити новий графічний об’єкт в шарі що редагується, шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі, або введення координат в відповідні поля вікна «Додати точку…» та натискання кнопки . Вікно «Додати точку…» з’являється автоматично при вмиканні засобу. Для збереження новоствореного об’єкту необхідно скористатися пунктом «Замкнути контур» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши клавішу «F2» на клавіатурі, або натиснувши кнопку  вікна «Додати точку…». Для відміни збереження об’єкту, який частково або повністю сформований, але ще не збережений, потрібно скористатися пунктом «Скасувати векторизацію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+Del» на клавіатурі. Інструмент може працювати з використанням функції «прилипання».

 редагувати обєкт – Редагувати об’єкт

Засіб дозволяє редагувати наявні графічні об’єкти в шарі що редагується. Потрібно виділити графічний об’єкт який необхідно відредагувати, навівши на нього курсор миші (графічний об’єкт на який наводиться курсор миші підсвічується світло-зеленим кольором) та натиснувши ліву кнопку миші. Після виділення потрібного об’єкту на мапі з’являться всі його вершини та ребра. Місцезнаходження будь-якої вершини обраного графічного об’єкту можна змінити навівши на неї курсор миші, натиснувши ліву кнопку миші та перемістивши (не відпускаючи ліву кнопку миші) курсор в бажане місце. Для збереження змін в об’єкті необхідно скористатися пунктом «Замкнути контур» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши клавішу «F2» на клавіатурі. Для відміни збереження редагування об’єкту, потрібно скористатися пунктом «Скасувати векторизацію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+Del» на клавіатурі. Інструмент може працювати з використанням функції «прилипання».

вирізати контур  – Вирізати контур

Засіб дозволяє вирізати з існуючих об’єктів шару що редагується створений шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі, або введення координат в відповідні поля вікна «Додати точку…» та натискання кнопки  контур. Вікно «Додати точку…» з’являється автоматично при вмиканні засобу. Для збереження вирізок в об’єктах необхідно скористатися пунктом «Замкнути контур» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши клавішу «F2» на клавіатурі, або натиснувши кнопку  вікна «Додати точку…». Для відміни вирізання контуру, який частково або повністю сформований, але ще не збережений, потрібно скористатися пунктом «Скасувати векторизацію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+Del» на клавіатурі.

виділити обєкт – Виділити об’єкт(и)

Засіб дозволяє виділити об’єкт шару що редагується, шляхом натискання лівої клавіші миші навівши на нього на мапі. Для деяких системних шарів, таких як оціночні райони, економіко-планувальні зони та агровиробничі групи грунтів, цей засіб має дещо інший функціонал (детальніше в розділі «Грошова оцінка населених пунктів»).

зняти виділення обєктів  – Зняти виділення з об'єкту(ів)

Кнопка дозволяє зняти виділення з об’єктів мапи усіх шарів, які були виділенні інструментом «Виділити об’єкт(и)».

 створити оціночні райони квартали – Створити оціночні райони з кварталів

Даний засіб не є засобом загального редагування шарів, і для звичайних шарів не активний. Засіб використовується виключно для системного шару «Оціночні райони» (детальніше в розділі «Грошова оцінка населених пунктів»).

 буфер до точки – Буфер до точки

Засіб дозволяє побудувати полігональний об’єкт, який є буферною зоною до визначеної на мапі точки. Точка визначається шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі, або введення координат в відповідні поля вікна «Додати точку…» додати точку

та натискання кнопки кнопка ок. Вікно «Додати точку…» з’являється автоматично при вмиканні засобу. Після визначення точки з’являється вікно «Побудова буферу до об’єкту», в якому потрібно ввести розмір буферної зони навколо визначеної точки в метрах. Збереження новоствореного об’єкту відбувається автоматично після натискання кнопки «Гаразд» вікна «Побудова буферу до об’єкту».

буфер до лінії – Буфер до лінії

Засіб дозволяє побудувати полігональний об’єкт, який є буферною зоною до визначеної на мапі лінії. Лінія визначається шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі, або введення координат в відповідні поля вікна «Додати точку…» та натискання кнопки кнопка ок. Вікно «Додати точку…» з’являється автоматично при вмиканні засобу. Для закінчення вводу точок лінії необхідно скористатися пунктом «Завершити лінію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши клавішу «F2» на клавіатурі, або натиснувши кнопку кнопка полігон вікна «Додати точку…». Після визначення лінії з’являється вікно «Побудова буферу до об’єкту», в якому потрібно ввести розмір буферної зони навколо визначеної лінії в метрах. Збереження новоствореного об’єкту відбувається автоматично після натискання кнопки «Гаразд» вікна «Побудова буферу до об’єкту». Для відміни збереження лінії, яка частково або повністю сформована, але ще не збережена, потрібно скористатися пунктом «Скасувати векторизацію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+Del» на клавіатурі.

буфер до полігону – Буфер до полігону

Засіб дозволяє побудувати полігональний об’єкт, який є буферною зоною до визначеного на мапі полігонального об’єкту. Полігональний об’єкт визначається шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі, або введення координат в відповідні поля вікна «Додати точку…» та натискання кнопки кнопка ок. Вікно «Додати точку…» з’являється автоматично при вмиканні засобу. Для закінчення вводу точок полігонального об’єкту необхідно скористатися пунктом «Замкнути контур» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши клавішу «F2» на клавіатурі, або натиснувши кнопку кнопка полігон вікна «Додати точку…». Після визначення полігонального об’єкту з’являється вікно «Побудова буферу до об’єкту», в якому потрібно ввести розмір буферної зони навколо визначеного полігонального об’єкту в метрах. Збереження новоствореного об’єкту відбувається автоматично після натискання кнопки «Гаразд» вікна «Побудова буферу до об’єкту». Для відміни збереження полігонального об’єкту, який частково або повністю сформований, але ще не збережений, потрібно скористатися пунктом «Скасувати векторизацію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+Del» на клавіатурі.

Функція «прилипання»

Функція «прилипання» застосовується при створенні та редагуванні графічних об’єктів, для заміни координат вершини що створюється чи редагується координатами вершини існуючого графічного об’єкту, яка знаходиться в межах допуску вибірки. Розмір допуску вибірки встановлюється на закладці «Мапа» вікна «Налаштування», яке можна відкрити обравши пункт меню «Налаштування» в головному меню програми на закладці «Сервіс» група «Сервіс». Щоб активувати функцію прилипання потрібно встановити галочку в полі «Прилипання:» та обрати шар до вершин об’єктів якого буде активовано прилипання. Шар прилипання можна змінювати на протязі створення чи редагування об’єкту.

Прапорець «Адаптація даних» встановлюється в тому випадку, коли проект створений з метою завантаження в нього даних з нормативної грошової оцінки населеного пункту, виготовленої не в програмному забезпеченні «НОРМАТИВ+». Такі проекти можна використовувати для автоматичного формування та друку витягів з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів по окремих земельних ділянках. Детальніше в розділі «Адаптація даних».

Адаптація даних

Режим адаптації даних призначений для спрощеного вводу даних з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, в випадках коли оцінка виконувалась за допомогою програмного забезпечення сторонніх розробників, з метою формування проекту для роботи з модулем по формуванню витягів з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту по окремих земельних ділянках.

Щоб активувати режим адаптації даних необхідно створити новий проект, або відкрити існуючий, і встановити прапорець «Адаптація даних» на закладці «Редактор шарів» головного меню програми. Після активації режиму адаптації даних, вцілому функціональність програми не зміниться, за винятком деяких функцій кардинально змінюються.

Розрахунок базової вартості

В режимі адаптації даних при виборі меню «Проект» далі «Розрахунки» далі «Базова вартість 1 кв.м. земель» замість розрахунку вартості, на екрані з’явиться вікно в текстове поле якого необхідно ввести вже розраховану базову вартість 1 кв. м. земель населеного пункту.

Розрахунок сільськогосподарських угідь

При виборі меню «Проект» далі «Розрахунки» далі «Вартість сільськогосподарських угідь» в вікні «Розрахунок вартості сільськогосподарських угідь» кнопка «Економічна оцінка та середньозважені бали бонітету»  буде не активна, а в таблиці з переліком агровиробничих груп грунтів замість можливості вводу балу бонітету кожного угіддя для кожної агровиробничої групи грунтів, з’явиться можливість ввести вартість кожного угіддя для кожної агровиробничої групи грунтів.

Редактор схем

«Редактор схем» - це вікно з набором інструментів, які дозволяють створювати, редагувати та друкувати графічні схеми. Вікно складається з панелі інструментів, яка знаходиться в верхній частині вікна, панелі налаштувань, яка знаходиться в правій частині вікна та поля друку, яке займає решту вікна.

редактор схем

Панель інструментів

Панель інструментів «Редактора схем» призначена для управління редактором і складається з наступних засобів управління:

зберегти схему – Зберегти схему

Збереження усіх виконаних на схемі змін.

налаштування друку – Налаштування друку

Після натискання кнопки з’являється вікно, яке дає змогу обрати принтер, на якому буде здійснюватись друк, формат та орієнтація паперу, та відступи при друку.

налаштування друку

друк схеми – Друк схеми

Після натискання кнопки схема відправляється на друк з параметрами, визначеними у вікні «Налаштування друку».

Інструменти схеми

збільшити – Збільшити

Після натискання кнопки лист схеми збільшується на 20%.

зменшити – Зменшити

Після натискання кнопки лист схеми зменшується на 20%.

вся сторінка – Вся сторінка

Після натискання кнопки лист схеми вписується у весь вільний простір вікна.

 Масштаб листа схеми

маштаб листа схеми

Поле яке відображає поточний масштаб листа схеми, а також містить у собі випадаючий список з переліком стандартних масштабів, один із яких можна обрати для масштабування листа. У вікні можна також увести потрібний масштаб. Після вибору або вводу лист схеми виводиться в заданому масштабі.

Вставка елементів схеми

елемент мапи – Вставити елемент мапи

Засіб додає новий елемент мапи на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

вставити стрілку півночі – Вставити стрілку півночі

Засіб додає нову стрілку півночі на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

умовні позначення – Вставити умовні позначення

Засіб додає нові умовні позначення на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

вставити текст – Вставити текст

Засіб додає новий текстовий елемент на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

вставити прямокутник – Вставити прямокутник

Засіб додає новий елемент прямокутник на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

вставити малюнок – Вставити малюнок

Засіб додає новий малюнок на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

Управління елементами мапи

збільнити мапу – Збільшити масштаб елемента мапи

Засіб збільшує масштаб обраного на листі елемента мапи.

зменшити мапу – Зменшити масштаб елемента мапи

Засіб зменшує масштаб обраного на листі елемента мапи.

показати всю мапу – Показати всю мапу в елементі мапи

Засіб масштабує мапу обраного на листі елемента мапи так, щоб вся мапа вміщувалась в елементі мапи.

показати весь вигляд – Показати весь вигляд в елементі мапи

Засіб масштабує мапу обраного на листі елемента мапи так, щоб весь вигляд вміщувався в елементі мапи.

перемістити мапу – Перемістити мапу в елементі мапи

Після активації засобу курсор підводиться на обраний елемент мапи до потрібної точки, натискається ліва клавіша миші і при русі курсору мапа “пересувається” разом з ним

 

 попередження Для активації засобу «Перемістити мапу в елементі мапи» необхідно виділити на схемі елемент мапи, в якому бажаєте перемістити зображення мапи.

 

Панель налаштувань

Панель налаштувань «Редактора схем» призначена для налаштування вмісту та вигляду схеми і складається з поля з переліком елементів схеми та поля з переліком шарів елемента мапи, які знаходяться на відповідних закладках і займають верхню половину панелі налаштувань та поля яке відображає властивості виділеного елемента схеми, яке займає нижню половину панелі налаштувань.

За допомогою поля з переліком елементів схеми можна виділити потрібний елемент схеми, після чого його властивості будуть відображені в полі «Властивості елемента». Також за допомогою кнопок, які розташовані в нижній частині поля можна:

пересунути на передній план - пересунути елемент на передній план;

пересунути на задній план - пересунути елемент на задній план;

видалити елемент - видалити елемент з схеми.

За допомогою поля з переліком шарів елемента мапи можна, скориставшись кнопками, які розташовані в нижній частині поля:

додати нові шари - додавати нові шари на елемент мапи схеми;

налаштування підписів - налаштовувати підписи шару в умовних позначеннях, відображення об’єктів шару, підписи об’єктів шару і т.п. за допомогою вікна властивостей шару (детальніше розділ 4.4);

видалити шар - видалити шар з елементу мапи схеми.

За допомогою поля яке відображає властивості виділеного елемента схеми, можна змінювати такі властивості виділеного елемента схеми, як його назва, колір, розмір, місце розташування, текст та його шрифт (для текстового елементу), масштаб (для елемента мапи), перелік шарів та кількість колонок (для елемента умовних позначень), шлях до файлу з малюнком, яскравість та контраст (для елемента малюнок) і т.п.

Грошова оцінка земель

Загальний порядок виконання дій в програмі «НОРМАТИВ+» при виконанні нормативної грошової оцінки земель населеного пункту:

Створення нового проекту

Для створення нового проекту необхідно скористатися меню «Проект» далі «Створити» далі «Створити новий пустий проект». Детальніше про створення нового проекту дивіться в розділі Створення нового проекту

Створення межі

Для створення межі населеного пункту необхідно скористатися меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Межа населеного пункту». Детальніше про інструменти меню “Редактор шарів ” дивіться в розділі  «Редактор шарів».

Створення кварталів

Для створення кварталів населеного пункту необхідно скористатися меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Квартали населеного пункту». Детальніше про інструменти меню “Редактор шарів ” дивіться в розділі «Редактор шарів».

Створення оціночних районів

Для створення оціночних районів необхідно скористатися меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Оціночні райони». Для даного шару в редакторі шарів є два інструменти: «Виділити об’єкт(и)» та «Створити оціночні райони з кварталів».

виділити обєкти- «Виділити об’єкт(и)»

Для даного шару цей засіб має дещо інший функціонал ніж для звичайних шарів. Після активації засобу з’являється вікно «Об’єднання кварталів у оціночні райони».

обєднання кварталів у оціночні райони

В лівій частині цього вікна знаходиться перелік кварталів населеного пункту, а в правій – перелік утворених оціночних районів з переліком кварталів, що в них входять. Для створення нового оціночного району потрібно обрати квартал (чи квартали), з якого бажаєте утворити оціночний район, і скористатися пунктом «Об’єднати виділені квартали в оціночний район» контекстного меню, що визивається натисканням правої клавіші миші по виділених кварталах у переліку. Після цього в правій частині вікна, у переліку оціночних районів з’явиться новостворений оціночний район, з переліком кварталів що в нього входять.

створити оціночні райони з кварталів– Створити оціночні райони з кварталів

Іншим способом створити оціночні райони є результат роботи цього інструменту. Даний інструмент автоматично створює з кожного кварталу окремий оціночний район. При натисканні на його піктограму на екрані з’явиться підтвердження, і при схвальній відповіді користувача оціночні райони буде створено.

Внесення інформації про населений пункт

інформація про населений пункт

На даному етапі потрібно ввести інформацію за допомогою меню «Властивості проекту», яка необхідна для подальших розрахунків:

 • В поле «Площа за документами, га» потрібно ввести площу населеного пункту, згідно відповідних документів (проект формування меж, проект встановлення меж, проект зміни меж, форма 6-зем і т.д.)
 • За допомогою вікна «Визначення площі оціночної території», яке відкривається шляхом натискання кнопки кнопка, що знаходиться з права від поля «Оціночна територія, га», потрібно визначити площу оціночної території населеного пункту, яка буде брати участь у розрахунку розміру витрат на освоєння та облаштування земель населеного пункту і відповідно впливатиме на базову вартість 1 квадратного метра земель населеного пункту. Площі вводяться на основі державної статистичної звітності по формі 6-зем. 

визначення площ оціночної території

В першій колонці вікна «Вид угіддя за формою 6-зем» дається перелік категорій земель за видами угідь, з яких складається оціночна територія. В другій колонці «стовпчик та рядок за 6-зем» наведено стовпчик та рядок форми 6-зем, звідки потрібно взяти площу даного угіддя. В третій колонці «Площа, га» повинні міститися площі угідь, які потрібно ввести. Для вводу площі потрібно навести курсор миші на рядок відповідного угіддя, колонки «Площа» і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести відповідну площу та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу на наступний або попередній рядок, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Сума площ усіх угідь і буде площею оціночної території.

 

попередженняПри коригуванні розрахунку площі оціночної території, або при її розрахунку після розрахунку базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту обов’язково необхідно зробити перерахунок базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту натиснувши кнопку «Перерахувати базову вартість» вікна «Визначення базової вартості 1 кв.м. земель».  

 • В поле «Чисельність населення (тис.чол)» потрібно ввести кількість населення, яке проживає на території даного населеного пункту, згідно довідки місцевої ради, в тисячах чоловік. 

Визначення коефіцієнту КМ1

Визначення коефіцієнту КМ1 форма2

 • За допомогою вікна «Визначення коефіцієнту КМ1», яке відкривається шляхом натискання кнопки км1 кнопка, що знаходиться з права від поля «Регіональний коефіцієнт КМ!», потрібно визначити регіональний коефіцієнт КМ1 для даного населеного пункту, який буде брати участь у розрахунку базової вартості 1 квадратного метра земель населеного пункту. Значення даного коефіцієнту є добутком чотирьох коефіцієнтів, які потрібно визначити шляхом вибору значення з переліку, натиснувши кнопку «…» з права від відповідного коефіцієнту.

Розрахунок для оціночних районів

Розрахунок комплексних індексів цінності для оціночних районів розраховується за допомогою меню «Проект» далі «Розрахунки» далі «Комплексні індекси цінності територій». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно, яке містить в собі три закладки.

Перша закладка «Розрахункові площі» дозволяє ввести розрахункові площі оціночних районів, які в подальшому будуть використовуватись при розрахунках комплексних індексів цінності. Для вводу площі потрібно навести курсор миші на рядок відповідного оціночного району, колонки «Площа розрахункова, кв.м.» і натиснути ліву клавішу миші. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести відповідну площу. З випадаючого списку текстового поля можна обрати площу, яка відповідає фізичній площі даного оціночного району (тобто з графіки), або замість площі тип особливого району, такого як смуга відводу залізниці, річка, і т.п. Для особливого оціночного району комплексний індекс цінності розраховано не буде. Перелік типів особливих районів визначається в меню «Сервіс».

Фактори рентоутворення

На другій закладці «Фактори рентоутворення» потрібно обрати з запропонованого переліку факторів рентоутворення, фактори які будуть мати актуальні для даного населеного пункту. Таких факторів повинно бути не менше 5 при п’ятибальні системі оцінювання, та не менше 10 при десятибальні. Для кожного фактору можна встановити відсоток його ваги відносно інших обраних факторів. Для вводу відсотку ваги потрібно навести курсор миші на рядок відповідного рентоутворюючого фактора, колонки «%» і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести вагу фактору у відсотках та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу на наступний або попередній рядок, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Сума відсотків по всіх обраних факторах повинна дорівнювати 100. Якщо зняти фляжок «Враховувати вагу факторів», розташований в правій нижній частині вікна, то при розрахунку комплексних індексів цінності,всі фактори будуть враховуватись як рівнозначні.

Оцінки експертів

Після встановлення розрахункових площ районів та актуальних факторів рентоутворення, необхідно на закладці «Оцінки експертів» створити потрібну кількість експертів та виставити оцінки експертів по кожному фактору для кожного району. Номер поточного експерта, по якому виставляються оцінки, обирається з випадаючого списку поля «Експерт». Додавання нових та вилучення зайвих експертів здійснюється відповідно кнопками «Додати» та «Вилучити» з права від поля «Експерт». Система оцінювання експертами буде п’яти- чи десятибальна можна встановити за допомогою прапорця «П’яти/десяти бальна система оцінки (якщо відмічено то п’яти)», який знаходиться нижче поля «Експерт». Нижче, в таблиці з переліком рентоутворюючих факторів, потрібно виставити оцінки для кожного фактору, для поточного району. Для вводу оцінки потрібно навести курсор миші на рядок відповідного рентоутворюючого фактора, колонки «Оцінка» і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести оцінку фактору та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу до вводу оцінки на наступний або попередній фактор, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Для переходу до виставлення оцінок по іншому району, потрібно скористатися кнопками «Попередній район» або «Наступний район». В програмі передбачено імпорт виставлених оцінок з документів формату Microsoft Excel та OpenOffice Calc. Шаблон документу повинен відповідати шаблону, який формується програмою з меню «Проект» далі «Друк» далі «Додаток Ж.3 Анкета експертної оцінки». При цьому оцінки кожного експерта повинні міститися на окремих листах одного документу.

Після встановлення розрахункових площ районів, актуальних факторів ренто утворення та оцінок експертів, для розрахунку комплексних індексів цінності необхідно натиснути кнопку «Розрахунок комплексних індексів». Переглянути розраховані індекси можна в стовпчику «Індекс цінності» переліку оціночних районів на першій закладці «Розрахункові площі».

 

попередження При повторному розрахунку комплексних індексів цінності, у випадку коли економіко-планувальні зони сформовано, перерахунок коефіцієнтів КМ2 виконується автоматично.  

Об’єднання оціночних районів

Для обєднання оціночних районів в економіко-планувальні зони слід використовувати меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Економіко-планувальні зони». Для даного шару в редакторі шарів є один інструмент: «Виділити об’єкт(и)».

виділити обєкти - «Виділити об’єкт(и)»

Для даного шару цей засіб має дещо інший функціонал ніж для звичайних шарів. Після активації засобу з’являється вікно «Об’єднання оціночних районів в економіко-планувальні зони».

Обєднання кварталів у оціночні райони

В лівій частині цього вікна знаходиться перелік оціночних районів населеного пункту та їх індексів цінності, а в правій – перелік утворених економіко-планувальних зон та їх коефіцієнтів КМ2 з переліком оціночних районів, що в них входять. Для утворення нової економіко-планувальної зони потрібно обрати оціночний район (чи райони), з якого бажаєте утворити економіко-планувальну зону, і скористатися пунктом «Об’єднати виділені оціночні райони у економіко-планувальну зону» контекстного меню, що визивається натисканням правої клавіші миші по виділених кварталах у переліку. Після цього в правій частині вікна, у переліку Економіко-планувальних зон з’явиться новоутворена зона та її коефіцієнт КМ2, з переліком оціночних районів що в неї входять.

Розрахунок вартості угідь

Розрахунок вартості сільськогосподарських угідь виконується за допомогою меню “Проект” далі “Розрахунки” далі “Вартість сільськогосподарських угідь”. Після вибору даного пункту меню відкривається вікно «Розрахунок вартості сільськогосподарських угідь», яке повинно містить в собі перелік агровиробничих груп грунтів, які наявні на території населеного пункту, їх бали бонітету та вартість по кожному угіддю.

Для додавання та вилучення агровиробничих груп грунтів потрібно скористатися кнопкою «Редагування переліку агрогруп». Після натискання цієї кнопки відкривається вікно «Вибір агровиробничих груп грунтів, які наявні на території населеного пункту».

вибір груп грунтів

В верхні частині вікна наведено повний перелік типів грунтів та їх модифікацій згідно номенклатурного списку, з можливістю швидкого пошуку по типу. В нижній частині наведений перелік агровиробничих груп грунтів наявних в даному населеному пункті. Для додавання нової агрогрупи до переліку агровиробничих груп грунтів наявних в даному населеному пункті, потрібно в верхній частині вікна знайти та виділити потрібний тип грунту, виділити потрібну модифікацію та натиснути кнопку вниз, після чого агровиробничу групу буде сформовано та додано до переліку в нижній частині вікна. Для вилучення агрогрупи з переліку агровиробничих груп грунтів наявних в даному населеному пункті, потрібно виділити таку агрогрупу в переліку в нижній частині вікна та натиснути кнопку вверх, після чого її буде вилучено з переліку. Після натискання кнопки «Гаразд» дане вікно зникне, а в переліку агровиробничих груп грунтів вікна «Розрахунок вартості сільськогосподарських угідь» відбудуться відповідні зміни.

Основою для розрахунку вартості сільськогосподарських угідь є Нормативи капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів  та середньозважені бали бонітету сільськогосподарських угідь по природно-сільськогосподарському району

Щоб ввести ці дані в програму потрібно скористатись кнопкою «Економічна оцінка та середньозважені бали бонітету».

Після натискання кнопки з’явиться вікно з одноіменною назвою, яке дозволить вибрати зі списку облать, номер та назву природно-сільськогосподарського району, вартість 1 гектара ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ відповідному природно-сільськогосподарського району, та середньозважені бали бонітету по ріллі, багаторічних насадженнях, сіножатях та пасовищах по даному природно-сільськогосподарському районі.

Після визначення переліку агровиробничих груп ґрунтів наявних на території населеного пункту Нормативи капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів та середньозважених балів бонітетів, потрібно в вікні «Розрахунок вартості сільськогосподарських угідь» проставити бали бонітетів по кожній агровиробничій групі ґрунтів для кожного угіддя. Для вводу балу бонітету потрібно навести курсор миші на рядок відповідної агровиробничої групи ґрунтів, колонки «Бал бонітету» відповідного угіддя і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести бал бонітету даної агровиробничої групи по обраному угіддю та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу балу та переходу до вводу балу бонітету по наступній або попередній агровиробничій групі грунтів поточного угіддя, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз.. Після введення балу бонітету вартість даної агровиробничої групи грунтів по даному угіддю розраховується автоматично. Перехід до введення балів бонітету іншого угіддя з клавіатури не передбачено. Для початку редагування балів бонітету іншого угіддя необхідно навести курсор миші на будь-який рядок, колонки «Бал бонітету» відповідного угіддя і натиснути ліву клавішу миші. Далі навігація з клавіатури буде здійснюватися по поточному угіддю.

 

попередження У випадку коли економічна оцінка чи середньозважені бали бонітету вводяться після введення балів агровиробничих груп ґрунтів по угіддям чи коригуються, вартість агровиробничих груп ґрунтів по угіддям перераховується автоматично.  

Створення карти агрогруп ґрунтів

Для створення карти агровиробничих груп грунтів даного населеного пункту слід використовувати меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Агровиробничі групи грунтів».

Детальніше про інструменти меню “Редактор шарів” дивіться в розділі «Редактор шарів».

Відмінностями застосування інструментів «Редактора шарів» для даного шару є:

 • для інструментів які створюють новий об’єкт шару таких як Створити обэкт– Створити об’єкт, після завершення формування нового контуру зявляється вікно «Агровиробничі групи» яке дає змогу вказати до якої агровиробничої групи грунтів належить новостворений контур.
 • для інструменту виділення (виділити обєкти – Виділити об’єкт(и)) після виділення існуючого на мапі контуру зявляється вікно «Агровиробничі групи» яке дає змогу змінити агровиробничу групу грунтів до якої належить поточний контур.

агровиробничі групи

А також є можливість завантажити вже існуючи дані у шар «Агровиробничі групи грунтів»

Вибір локальних факторів

Для вибору локальних факторів, які будуть мати вплив на вартість земель в даному населеному пункті необхідно скористатися меню «Проект» далі «Локальні фактори». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно «Локальні фактори проекту», яке повинно містить в собі перелік локальних факторів, які будуть мати вплив в даному населеному пункті.

Для редагування цього переліку, тобто додавання нових локальних факторів або вилучення існуючих, потрібно скористатися кнопкою «Редагування переліку локальних факторів проекту», і в одноіменному вікні що з’явиться, відмітити прапорцями локальні фактори які необхідно додати, або зняти прапорці з локальних факторів, які необхідно вилучити. Після додавання локальних факторів до переліку, для кожного локального фактора створюється окремий шар і додається на мапу. При видалення локального фактору з переліку, відповідно видалється і шар локального фактору з мапи.

Створення зон впливу

Для Створення зон впливу локальних факторів необхідно скористатися меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар будь-якого локального фактору з переліку. 

буфер до точки – Буфер до точки

Засіб дозволяє побудувати полігональний об’єкт, який є буферною зоною до визначеної на мапі точки.

Детальніше про інструменти меню “Редактор шарів ” дивіться в розділі «Редактор шарів».

Розрахунок базової вартості

Розрахунок вартості базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту виконується за допомогою меню «Проект» далі «Розрахунки» далі «Базова вартість 1 кв.м. земель». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно «Розрахунок базової вартості 1 кв.м. земель».

Визначення базової вартості 1 кв. м. земель

В верхній частині вікна розташовані дві закладки з таблицями на кожній. На першій закладці «Розрахунок вартості інфраструктури території» розташована таблиця з переліком об’єктів інфраструктури населених пунктів з їх вартостями та коефіцієнтами індексації цих вартостей на дату оцінки по групованих за їх типами. При вводі кількісних показників взятих з анкет наданих місцевою радою, є можливість розрахувати їх вартість в цінах на дату оцінки. Для вводу кількісних показників потрібно навести курсор миші на рядок відповідного об’єкту інфраструктури (показника), і натиснути ліву клавішу миші в колонці колонки «Кількість одиниць», або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести кількість та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу на наступний або попередній рядок, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Якщо в анкетах є вартість то ви можете ввести її, знайшовши потрібний об’єкт інфраструктури в переліку, і натиснувши правою клавішею миші, а в контекстному меню що з’явилось вибрати «Ввести вартість показника з вихідних даних». Після введення даних в переліку з’явиться новий об’єкт з заданою вартістю.

Сума вартостей всіх об’єктів інфраструктури населеного пункту і буде  вартістю витрат на освоєння та облаштування території населеного пункту, виходячи з якої розраховується базова (середня) вартість 1 кв.м. земель населеного пункту.

Якщо ви бажаєте виконати розрахунок по-новому, спочатку скористайтесь кнопкою «Очистити розрахунок базової вартості».

Якщо під час роботи з програмою були внесені зміни в показники від яких залежить розрахунок базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту, але ці показники не встановлюються в даному вікні (такі як площа забудованої території і т.п.) обов’язково натисніть кнопку «Перерахувати базову вартість».

Підготовка проекту до друку

Для того щоб підготувати проект до друку текстових матеріалів необхідно встановити інші параметри об’єкту оцінки та створити приклади розрахунку окремих земельних ділянок.

Для встановлення інших параметрів об’єкту оцінки необхідно скористатися меню «Проект» далі «Інші параметри». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно «Інші параметри об’єкту оцінки», в якому необхідно внести інформацію про замовника оцінки, договір на надання послуг, виконавця оцінки і т.п. Інформація про виконавця зберігається в налаштуваннях програми, тому в наступні рази її можна просто вибрати зі списку всіх раніше збережених виконавців, скориставшись випадаючим списком поля «Назва організації виконавця». При цьому всі інші поля групи «Виконавець оцінки» будуть заповнені автоматично.

Для створення прикладів розрахунку окремих земельних ділянок необхідно скористатися меню «Проект» далі «Приклади оцінки». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно «Приклади розрахунку вартості окремих земельних ділянок», в якому необхідно сформувати при приклади розрахунку вартості земельних ділянок різного функціонального використання.

Приклад розрахунку вартості окремої земельної ділянки

Існує два способи формування розрахунку поточного прикладу:

 • скористатися кнопкою вибір ділянки, яка дозволяє обрати існуючу земельну ділянку з шару «Ділянки», виконати по ній розрахунок вартості шляхом використання інструменту «Формування витягу з технічної документації по існуючій на мапі земельній ділянці» (детальніше про інструмент в розділі «8. Оцінка земельних ділянок»), і сформувати приклад;
 • скористатися кнопкою визначення вершин земельної ділянки, яка дозволяє визначити вершини земельної ділянки мишею на мапі або шляхом введення координат, виконати по ній розрахунок вартості шляхом використання інструменту «Формування витягу з технічної документації по новій земельній ділянці, визначеній мишею на мапі або по координатах» (детальніше про інструмент в розділі «8. Оцінка земельних ділянок»), і сформувати приклад.

Очистити розрахунок поточного прикладу можна за допомогою кнопки очистити розрахунок.

Друк матеріалів

Друк матеріалів здійснюється за допомогою меню «Проект» далі «Друк», яке має підменю для друку відповідних матеріалів.

Технічна документація

Формування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту у вигляді текстового документу за змістом визначеним Стандартом Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, який відкривається в програмах Microsoft Word або OpenOffice Writer, залежно від налаштувань програми (детальніше про налаштування програми в розділі «Налаштування програми»). Шаблони технічної документації збережені в папці {Program_files}\NormativePlus2\Template\, з назвою файлу «TechDoc_s» для сіл та «TechDoc_m» для міст та с.м.т., у форматах (*.dot) для програми Microsoft Word.

Додаток Ж.3. Анкета експертної оцінки

Формування таблиці з оцінками експертів за складовими факторами по оціночних районах за формою додатку Ж3 Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, який відкривається в програмах Microsoft Excel, залежно від налаштувань програми (детальніше про налаштування програми в розділі «Налаштування програми»).

Додаток Ж.5. Розрахунок ГО 1 кв. м. земель

Формування таблиці спрощеного визначення вартості земель за формою додатку Ж5 Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009, який відкривається в програмах Microsoft Excel, залежно від налаштувань програми (детальніше про налаштування програми в розділі «Налаштування програми»).

Додаток. Уточнений розрахунок витрат на освоєння та облаштування

Формування таблиці з «Розрахунок вартості інфраструктури території» розташована таблиця з переліком об’єктів інфраструктури населених пунктів з їх вартостями та коефіцієнтами індексації цих вартостей на дату оцінки по групованих за їх типами. Який відкривається в програмах Microsoft Excel.

Додаток К. Схема економіко – планувального зонування

Формування схеми економіко-планувального зонування населеного пункту за формою додатку К Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, за допомогою «Редактора схем» (Детальніше в розділі «Редактор схем»).

Додаток Л.Схема прояву локальних факторів оцінки

Формування схеми прояву локальних факторів оцінки за формою додатку Л Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009, за допомогою «Редактора схем» (Детальніше в розділі «Редактор схем»).

Додаток М. Картограма агровиробничих груп ґрунтів

Формування картограми агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту за формою додатку М Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, за допомогою «Редактора схем» (Детальніше в розділі «Редактор схем»).

Створити обмінні shape-файли для НКС

Формування обмінних  шейп-файли відповідно до технічних вимог щодо електронного вигляду матеріалів технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Створити обмінний файл формату XML для НКС

Формування обмінного  файлу формату XML відповідно до структуру електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів наданого Центром ДЗК що розроблена з представниками Держгеокадастру.

Редактор шаблона схем

Редагування шаблона, за яким будуть формуватися схеми економіко-планувального зонування населеного пункту, прояву локальних факторів оцінки та картограма агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту (Детальніше в розділі «Редактор схем»).

Оцінка земельних ділянок


 

Імпорт земельних ділянок

імпорт земельних ділянок Дана функція дозволяє імпортувати земельні ділянки з обмінного файлу кадастрової інформації формату XML або ІН4 в шар земельних ділянок. Для того щоб імпортувати земельні ділянки необхідно скористатися меню «Земельні ділянки» далі «Імпорт ділянок», обрати потрібний обмінний файл та натиснути «Відкрити». В таблиці вікна що з’явиться, буде виведений перелік земельних ділянок в обраному обмінному файлі. Далі необхідно відмітити галочками земельні ділянки, які потрібно імпортувати і натиснути кнопку «Гаразд», або натиснути кнопку «Скасувати» для відмови від імпорту земельних ділянок. Імпортовані земельні ділянки одразу з’являться на мапі відповідно з’явиться можливість провести оцінювання та сформувати витяг по цих земельних ділянках.

Перелік земельних ділянок

Перелік земельних ділянок Дана функція дозволяє відкрити таблицю атрибутів шару земельних ділянок, за допомогою якої є можливість знайти потрібну земельну ділянку та відобразити її на мапі для виконання над нею подальших дій. Для того щоб відкрити таблицю необхідно скористатися меню «Земельні ділянки» далі «Перелік ділянок». Детальніше про роботу з таблицею атрибутів в розділі «Таблиця атрибутів».

Перелік вулиць

перелік адрес Дана функція дозволяє відкрити таблицю атрибутів шару вісі вулиць, за допомогою якої є можливість знайти потрібну вулицю населеного пункту та відобразити її на мапі для визначення місця розташування земельних ділянок, які відсутні в шарі земельних ділянок. Для того щоб відкрити таблицю необхідно скористатися меню «Земельні ділянки» далі «Перелік вулиць». Детальніше про роботу з таблицею атрибутів в розділі «Таблиця атрибутів».

Формування витягу

В програмі передбачена можливість формування витягу як по земельній ділянці яка є на мапі, так і по не існуючій земельній ділянці визначеній мишею або по введених координатах на мапі.

Оцінка нової ділянки

нова ділянка Активується даний засіб за допомогою меню «Земельні ділянки» далі «Нова ділянка». Після активації засобу курсор миші над мапою змінюється на хрестоподібний, і з’являється інструментальне вікно «Додати точку».

додати точку

При цьому координати у відповідних полях вікна підчас руху курсору миші по мапі будуть змінюватись відповідно до координат курсору (якщо буде встановлена галочка «Визначати координати рухами миші на мапі»). Також можливий ввід координат в відповідні поля вікна з клавіатури. Щоб зберегти поточну точку, при вводі з клавіатури, потрібно натиснути в полі координати Y на клавішу «Ввід -» на клавіатурі або на кнопку кнопка ок. При малюванні на мапі - натисканням лівої клавіші миші по мапі. При цьому на мапі будуть відображені всі введені точки червоним кольором, які будуть сполучені між собою зеленими лініями.

Ділянка

Лінії між першою, останньою вершинами та курсором миші будуть сполучені червоними лініями. При рухах мишею по екрану і відповідно зміні конфігурації об’єкту що створюється, на панелі стану відображається площа об’єкту. Для того щоб замкнути контур та завершити малювання об’єкту, при вводі з клавіатури, потрібно натиснути на кнопку кнопка полігон  або клавішу «F2» на клавіатурі. При малюванні на мапі – виконати подвійний клік лівою кнопкою миші, обрати пункт «Замкнути контур» з контекстного меню мапи або натиснути клавішу «F2» на клавіатурі. Після замикання контуру формується земельна ділянка по якій проводиться оцінка результати якої виводяться у діалоговому вікні «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки».

Оцінка існуючої ділянки

Нова ділянка Активується даний засіб за допомогою меню «Земельні ділянки» a «Ділянка з мапи». Після активації засобу курсор миші над мапою змінюється на руку з вказівним пальцем за допомогою якої є можливість клікнути по мапі, і якщо при цьому курсор миші попаде на існуючу на мапі земельну ділянку, по цій земельній ділянці проводиться оцінка результати якої виводяться у діалоговому вікні «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки».

Вікно оцінки ділянки

При використанні інструментів «Нова ділянка» та «Ділянка з мапи» програма аналізує інформацію проекту нормативної грошової оцінки земель населеного пункту і на підставі отриманих даних проводить оцінку обраної земельної ділянки. Результати проведеної оцінки земельної ділянки виводяться в діалогове вікно «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки».

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

На першій закладці вікна виводиться отримана інформація по оцінці забудованих земель на території обраної земельної ділянки. До розрахунку береться базова (середня) вартість 1 квадратного метра земель населеного пункту, коефіцієнт індексації вартості землі з року проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту на рік оцінювання обраної земельної ділянки, визначається номер економіко-планувальної зони в якій знаходиться земельна ділянка та зональний коефіцієнт КМ2, в залежності від площі перетину зон локальних факторів визначаються їх коефіцієнти КМ3 та розраховується сукупний коефіцієнт КМ3.  У випадках коли земельна ділянка розташована в декількох економіко-планувальних зонах, буде можливість вибору який саме коефіцієнт потрібно застосувати. Буде виведено перелік економіко-планувальних зон, в які попадає земельна ділянка, з їх коефіцієнтами КМ2 та площами перетину земельної ділянки та зони, а також буде пораховано середньозважений коефіцієнт КМ2 по усіх зонах в які попадає ділянка. Подібна ситуація і з локальними коефіцієнтами. У виведеному переліку буде назва локального фактору відсоток площі перетину його зони впливу з земельною ділянкою та розрахований відповідно до цього відсотку коефіцієнт. Перед назвою локального фактору встановлена галочка, яка показує чи бере участь даний коефіцієнт у розрахунку вартості земельної ділянки. Якщо зняти чи встановити галочку перерахунок сукупного коефіцієнту КМ3 і відповідно вартості земельної ділянки буде виконано автоматично. Далі натиснувши кнопку «…» потрібно визначити коефіцієнт функціонального використання КФ.

Площею забудованих земель вважається вся площа земельної ділянки за мінусом сільськогосподарських угідь. Вартість земель розраховується автоматично.

На другій закладці виводяться всі агровиробничі групи грунтів які є на території обраної земельної ділянки та площі які вони займають на земельній ділянці. Для того щоб порахувати вартість сільськогосподарських угідь потрібно встановити площу відповідного угіддя в потрібну агрогрупу і програма автоматично порахує вартість.

Оцінка сг угідь

Ввід площі відбувається так само як в інших таблицях, за допомогою натискання лівої клавіші миші на відповідній комірці, або виділивши потрібний рядок та натиснувши клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести відповідну площу та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу на наступне або попереднє угіддя, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. При цьому площа забудованих земель автоматично зміниться на різницю між площею земельної ділянки та сумою площ сільськогосподарських угідь.

На третій закладці виводиться інформація про земельну ділянку: кадастровий номер; адреса земельної ділянки; її цільове призначення; власник або користувач ділянки; адреса власника(користувача); документ який посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою; а також малюється контур земельної ділянки та агровиробничі групи грунтів на яких вона розташована. Всю інформацію можливо редагувати. У випадку коли проводиться оцінювання земельної ділянки визначеної мишею або по введених координатах на мапі, всі ці поля відповідно будуть пустими, тому можна буде ввести цю інформацію для формування витягу.

Інформація про земельну ділянку

Якщо вся інформація відповідає дійсності потрібно обрати шаблон витягу та сформувати витяг по даній земельній ділянці натиснувши кнопку «Друк». За замовчуванням буде обрано шаблон, який встановлено шаблоном витягу за замовчуванням в налаштуваннях програми (Детальніше про налаштування шаблону витягу за замовчуванням дивіться в розділі «Налаштування програми»). Далі в залежності від обраного в налаштуваннях програми середовища виводу на друк сформується для друку витяг у програмі Microsoft Excel або OpenOffice Calc або у вікні формування звітів FastReport програми НОРМАТИВ+, після чого буде можливість надрукувати та зберегти витяг.

У випадку коли проводиться оцінювання земельної ділянки визначеної мишею або по введених координатах на мапі, при закритті діалогового вікна «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки» буде запропоновано зберегти дану земельну ділянку та інформацію про неї у шар земельних ділянок.

 

попередження Перед формуванням витягів потрібно провести налаштування модулю зайшовши в головному меню програми на закладку «Сервіс» група «Сервіс» пункт «Налаштування» і вказавши на закладці «Оцінка ділянок» середовище виводу витягів на друк, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки та відповідальних осіб що підписують витяги, а також налаштувати шаблон витягу відповідно до середовища виводу на друк яке ви обрали.

Налаштування програми

Вікно налаштувань програми «НОРМАТИВ+» має чотири закладки.

Загальні налаштування

На перші закладці «Загальні» містяться параметри запуску програми, завдяки яким можна встановити звичайний запуск, запуск з виведенням вікна вибору проекту який потрібно завантажити та запуск з автоматичним завантаженням вказаного проекту, кількість знаків після розділювача цілої та дрібної частини для грошових одиниць, площі в квадратних метрах, одиниць системи координат та площі в гектарах, а також середовище виводу на друк текстових матеріалів, таких як технічна документація з додатками та витяг з технічної документації по окремій земельній ділянці.

 Налаштування мапи

На закладці «Мапа» містяться параметри вибірки графічних об’єктів мапи (допуск вибірки в пікселях на колір виділених об’єктів мапи), параметри прилипання в редакторі шарів (допуск прилипання в пікселях), а також встановлюється дія, яка буде відбуватися при застосуванні засобу  «Вся мапа» з панелі інструментів мапи.

 Налаштування імпорт

 На закладці «Імпорт» містяться параметри імпорту земельних ділянок з обмінних файлів кадастрової інформації формату XML та ІН4. Зокрема в фреймі параметрів імпорту з файлу формату ІН4, це параметри: «Міняти X та Y місцями», «Кодування» та параметри зміщення координат. В фреймі параметрів імпорту з файлу формату XML, це параметри «Міняти X та Y місцями» та зміщення координат.

Налаштування оцінка ділянок

На закладці «Оцінка ділянок» містяться дві закладки: «Загальні налаштування» та «Налаштування поточного проекту». На закладці «Загальні налаштування» містяться налаштування які визначають загальну поведінку програми під час оцінки земельних ділянок, такі як «Методи індексації вартості» та налаштування витягу. Методи індексації вартості визначають як буде проводитись індексація вартості при оцінці земельних ділянок. Так, для забудованих земель, індексуватиметься базова вартість чи вже розрахована вартість 1 метра земельної ділянки. Крім того при індексації базової вартості можливий розрахунок вартості земельної ділянки однією ітерацією, або двома ітераціями: розрахунок вартості 1 кв. метра земельної ділянки (з округленням до копійки), а потім вартості всієї ділянки. Для сільськогосподарських земель можлива індексація вартості 1га агрогрупи, а потім виконання розрахунку, або виконання розрахунку, а потім індексація розрахованої вартості всіх сільськогосподарських угідь. Налаштування друку встановлюють шаблон для друку за замовчуванням, а також відповідальні особи які підписують документ. Крім того для виконавця витягу у витяг може виводитись поле для підпису, а може виконавець виводитись як примітка внизу документу.

Налаштування поточного проекту

На закладці «Налаштування поточного проекту» містяться коефіцієнти індексації грошової оцінки поточного проекту та їх джерело, а також перелік локальних факторів проекту з відмітками за замовчуванням, які будуть встановлюватись при попаданні ділянки в зону впливу локального фактора при оцінці земельної ділянки.

 

Зверніть увагу, що всі налаштування зберігаються автоматично при натисканні кнопки «Гаразд», за винятком налаштувань на закладці «Налаштування поточного проекту» закладки «Оцінка ділянок». Ці параметри зберігаються при збереження поточного проекту, за допомогою меню «Зберегти» на закладці «Проект».

 
Налаштування оновлень

На закладці «Оновлення» містяться налаштування автоматичних оновлень програми.