Картографічне вікно

Картографічне вікно

Картографічне вікно програми «НОРМАТИВ+» складається з таблиці вмісту (в якій відображається перелік шарів доданих до поточного проекту, або на мапу якщо жоден проект не відкрито) та поля мапи, яке в свою чергу містить панель інструментів мапи (набір інструментів управління мапою) та саму мапу (на якій відображається графічна частина даних поточного проекту, або шарів доданих до мапи, якщо жоден проект не відкрито).

вікно нормати+

 

Таблиця вмісту

Таблиця вмісту – це елемент управління, в якому міститься перелік приєднаних до мапи шарів. Кожен рядок таблиці - назва окремого шару мапи. Піктограма під назвою шару відображає умовні позначення цього шару. Піктограма перед назвою шару показує видимість шару: якщо галочка встановлена то шар видимий, якщо ні - не видимий.

Порядок виводу шарів на мапі можна поміняти шляхом "перетягування" мишею шарів у потрібну позицію (утримуючи натиснутою ліву клавішу).

Для кожного шару зі списку можна викликати контекстне меню (натисканням правої клавіші миші) з наступним функціоналом:

 Таблиця вмісту

Вилучити шар з мапи – шар вилучається з легенди й мапи.

Масштабувати на шар – мапа позиціонується на найменший поточний масштаб таким чином, щоб на мапі розмістилися всі об’єкти шару

Виділення – має три підпункти завдяки яким є можливість керувати вибіркою виділення:

 • Виділити всі об’єкти шару
 • Перевернути виділення об’єктів шару (після даної операції об’єкти які були виділені стануть не виділеними і навпаки)
 • Зняти виділення зі всіх об’єктів шару

Таблиця атрибутів шару – відкриває вікно з таблицею атрибутів шару.

Дані – має два підпункти завдяки яким можна зберігати та завантажувати дані:

 • Зберегти об’єкти шару в новий шар
 • Завантажити об’єкти в шар з іншого шейп-файлу

Властивості шару – викликає діалогове вікно властивостей шару

Таблиця атрибутів шару

Таблиця атрибутів норматив+

Вікно призначене для виводу атрибутивної інформації яка збережена в шарі. Кожен стовпчик цієї таблиці це поле даних, яке має окремий тип даних і присутнє у кожного об'єкту (контуру). Кожен рядок таблиці відображає окремий просторовий об'єкт (контур) шару. Викликавши діалогове вікно поля даних, дає можливість видалити потрібний рядок таблиці. 

Панель інструментів вікна містить наступні інструменти:

 • «Пошук в таблиці» за допомогою якого можна знайти потрібний об’єкт за значенням будь-якого поля даних;

 • «Зумувати на об’єкт» за допомогою якого можна пересунути мапу до місця знаходження виділеного об’єкту та збільшити масштаб мапи так щоб об’єкт займав всю мапу;
 • «Включити/виключити режим редагування» за допомогою якого можна включити або виключити можливість редагування полів даних (окрім системних полів таких як ObID, Геометрія) всіх об’єктів таблиці атрибутів;
 • «Додати поле» за допомогою якого можна додати нове поле даних до таблиці атрибутів даного шару.

Вікно завантаження даних

За допомогою даного вікна можна завантажити дані як просторові так і атрибутивні в поточний шар з іншого шейп-файлу, наприклад з архіву або збереженого сторонніми програмами. Для цього необхідно вказати шлях до шейп-файлу з якого планується завантаження даних, та асоціювати поля таблиці атрибутів. В ліві частині таблиці перелік полів які є в поточному шарі, а в правому для кожного поля є можливість вибрати з переліку полів шейп-файлу, з якого планується завантаження даних, поле дані з якого потрібно зберегти в поточне поле. Після натискання кнопки гаразд дані будуть завантажені. Дані які були в поточному шарі до завантаження залишаються, а нові додаються.

Вікно властивостей шару

Вікно властивостей шару дозволяє переглядати та змінювати налаштування шару.

Закладка «Загальні»

На закладці «Загальні» є можливість встановити підпис шару в таблиці вмісту його видимість чи невидимість та діапазон масштабів, в яких буде відображатися даний шар.

Властивості шару

 

Закладка «Джерело»

На закладці «Джерело» відображається екстент шару, джерело шару, тип геометрії та система координат шару.

Закладка «Відображення»

Закладка відображення

За допомогою закладки «Відображення» є можливість налаштувати символи відображення шару на мапі та підписи цих символів в легенді таблиці вмісту.

Є два варіанти відображення шару:

 • всі об’єкти шару єдиними символом;
 • об’єкти шару, які мають різні значення обраного поля таблиці атрибутів мають різні символи.

Для переключення між цими варіантами відображення використовуйте поле «Показати» і його значення «Єдиний символ» та «Унікальні значення» відповідно.

При виборі «Унікальні значення» потрібно вибрати поле значення якого мають стати класифікатором умовних знаків. Далі можна додати або всі унікальні значення цього поля і визначити для кожного символ відображення цих об’єктів на мапі, або частину таких значень. В разі якщо не всі значення додано до переліку, об’єкти які мають такі значення обраного поля що не попадають до визначеного переліку відображатись на мапі не будуть.

Закладка «Підписи»

Закладка «Підписи» необхідна для налаштування підписів об’єктів шару на мапі.

Є два методи підпису об’єктів шару:

 • єдиний стиль підписів об’єктів шару;
 • описати класи об’єктів та підписати кожен окремо.

Закладка підписи

При єдиному стилі підписів, підписуються всі об’єкти шару з використанням вказаних опцій відображення підпису. В іншому випадку описуються декілька класів об’єктів, і окремо для кожного класу опції відображення їх підписів. При цьому для кожного класу створюється SQL-вираз, і підписи цього класу створюються тільки для тих об’єктів шару які відповідають умовам цього SQL-виразу.

Яку саме інформацію буде містити підпис визначається в полі «Текст». Тут можна вказати поле таблиці атрибутів шару, значеннями якого буде підписаний кожен об’єкт шару відповідно. Також можна сформувати вираз, який буде містити в собі значення декількох полів, формули, або простого тексту. У випадку використання єдиного стилю підписів поле «Текст» вказується для всього шару, а в іншому випадку для кожного класу окремо.

Також на даній закладці є можливість налаштувати вигляд підписів.

Вигляд підписів

Встановлюється колір тексту, шрифт, розмір, стиль шрифту. Можливо налаштувати символ навколо підпису: встановити фон, контур, гало. Натиснувши кнопку «Діапазон масштабів відображення» можна встановити при яких масштабах виводити цей клас підписів. Опції відображення підпису та символу навколо нього також встановлюються окремо для кожного класу, або для всього шару при використанні методу єдиного стилю. Натиснувши кнопку «Властивості розміщення підписів», у вікні що з’явиться, є можливість налаштувати ряд опцій розміщення підписів на мапі, таких як орієнтація підписів, критерій вирівнювання мультилінійного тексту, метод розміщення підписів відносно графічного об’єкту, метод підпису багатоконтурних об’єктів, опції повороту підписів (на заданий кут для всіх підписів класу, на заданий в таблиці атрибутів кут для кожного об’єкту даного класу та паралельно чи перпендикулярно до ліній для лінійних обєктів).

Панель інструментів мапи

Панель інструментів мапи призначена для управління мапою і складається з наступних засобів управління:

 перемістити– Перемістити

Після активації засобу курсор підводиться на мапі до обраної точки, натискається ліва клавіша миші і при русі курсору мапа “пересувається” разом з ним.

виділити– Виділити

Після активації засобу курсор підводиться на мапі до обраного об’єкту шару, натискається ліва клавіша миші і об’єкт виділяється.

збільшити– Збільшити

Після активації засобу курсор підводиться на мапі до обраної точки та “розтягується” прямокутник або просто «клік» в обраній точці. В першому випадку масштаб мапи обчислюється таким чином, щоб максимальна сторона “розтягнутого” прямокутника розмістилась у вікні мапи. У другому випадку центр мапи переноситься в обрану точку та масштаб мапи зменшується вдвічі.

зменшити– Зменшити

Після активації засобу курсор підводиться на мапі до обраної точки та “розтягується” прямокутник або просто «клік» в обраній точці. В першому випадку масштаб мапи збільшується пропорційно відношення відповідно розташованої сторони Вікна мапи до більшої сторони “розтягнутого” прямокутника. У другому випадку центр мапи переноситься в обрану точку та масштаб мапи збільшується вдвічі.

фіксоване збільшення– Фіксоване збільшення

Після натискання засобу масштаб мапи збільшується вдвічі.

фіксоване зменшення– Фіксоване зменшення

попередній вигляд– Попередній вигляд

Після натискання засобу мапа повертається до вигляду, що вона мала перед останньою зміною масштабу та/або частини мапи, що в межах екрану.

вся мапа– Вся мапа

Після натискання засобу мапа позиціонується таким чином, щоб на мапі розмістились абсолютно всі об’єкти усіх шарів мапи.

маштаб– Масштаб

Поле яке відображає поточний масштаб мапи, а також містить у собі випадаючий список з переліком стандартних масштабів, один із яких можна обрати для масштабування мапи. У вікні можна також увести потрібний масштаб. Після вибору або вводу мапа виводиться в заданому масштабі.

 

виміряти довжину– Виміряти довжину

Засіб розраховує довжину визначеного шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі лінійного об’єкту. Розрахована довжина відображається справа від поточних координат курсору на інформаційній панелі, яка знаходиться в нижній частині головного вікна програми.

 виміряти прощу– Виміряти площу

Засіб розраховує площу визначеного шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі полігонального об’єкту. Розрахована площа відображається справа від поточних координат курсору на інформаційній панелі, яка знаходиться в нижній частині головного вікна програми.