Таблиця вмісту

Таблиця вмісту

Таблиця вмісту – це елемент управління, в якому міститься перелік приєднаних до мапи шарів. Кожен рядок таблиці - назва окремого шару мапи. Піктограма під назвою шару відображає умовні позначення цього шару. Піктограма перед назвою шару показує видимість шару: якщо галочка встановлена то шар видимий, якщо ні - не видимий.

Порядок виводу шарів на мапі можна поміняти шляхом "перетягування" мишею шарів у потрібну позицію (утримуючи натиснутою ліву клавішу).

Для кожного шару зі списку можна викликати контекстне меню (натисканням правої клавіші миші) з наступним функціоналом:

 Таблиця вмісту

Вилучити шар з мапи – шар вилучається з легенди й мапи.

Масштабувати на шар – мапа позиціонується на найменший поточний масштаб таким чином, щоб на мапі розмістилися всі об’єкти шару

Виділення – має три підпункти завдяки яким є можливість керувати вибіркою виділення:

  • Виділити всі об’єкти шару
  • Перевернути виділення об’єктів шару (після даної операції об’єкти які були виділені стануть не виділеними і навпаки)
  • Зняти виділення зі всіх об’єктів шару

Таблиця атрибутів шару – відкриває вікно з таблицею атрибутів шару.

Дані – має два підпункти завдяки яким можна зберігати та завантажувати дані:

  • Зберегти об’єкти шару в новий шар
  • Завантажити об’єкти в шар з іншого шейп-файлу

Властивості шару – викликає діалогове вікно властивостей шару