Вікно властивостей шару

Вікно властивостей шару

Вікно властивостей шару дозволяє переглядати та змінювати налаштування шару.

Закладка «Загальні»

На закладці «Загальні» є можливість встановити підпис шару в таблиці вмісту його видимість чи невидимість та діапазон масштабів, в яких буде відображатися даний шар.

Властивості шару

 

Закладка «Джерело»

На закладці «Джерело» відображається екстент шару, джерело шару, тип геометрії та система координат шару.

Закладка «Відображення»

Закладка відображення

За допомогою закладки «Відображення» є можливість налаштувати символи відображення шару на мапі та підписи цих символів в легенді таблиці вмісту.

Є два варіанти відображення шару:

  • всі об’єкти шару єдиними символом;
  • об’єкти шару, які мають різні значення обраного поля таблиці атрибутів мають різні символи.

Для переключення між цими варіантами відображення використовуйте поле «Показати» і його значення «Єдиний символ» та «Унікальні значення» відповідно.

При виборі «Унікальні значення» потрібно вибрати поле значення якого мають стати класифікатором умовних знаків. Далі можна додати або всі унікальні значення цього поля і визначити для кожного символ відображення цих об’єктів на мапі, або частину таких значень. В разі якщо не всі значення додано до переліку, об’єкти які мають такі значення обраного поля що не попадають до визначеного переліку відображатись на мапі не будуть.

Закладка «Підписи»

Закладка «Підписи» необхідна для налаштування підписів об’єктів шару на мапі.

Є два методи підпису об’єктів шару:

  • єдиний стиль підписів об’єктів шару;
  • описати класи об’єктів та підписати кожен окремо.

Закладка підписи

При єдиному стилі підписів, підписуються всі об’єкти шару з використанням вказаних опцій відображення підпису. В іншому випадку описуються декілька класів об’єктів, і окремо для кожного класу опції відображення їх підписів. При цьому для кожного класу створюється SQL-вираз, і підписи цього класу створюються тільки для тих об’єктів шару які відповідають умовам цього SQL-виразу.

Яку саме інформацію буде містити підпис визначається в полі «Текст». Тут можна вказати поле таблиці атрибутів шару, значеннями якого буде підписаний кожен об’єкт шару відповідно. Також можна сформувати вираз, який буде містити в собі значення декількох полів, формули, або простого тексту. У випадку використання єдиного стилю підписів поле «Текст» вказується для всього шару, а в іншому випадку для кожного класу окремо.

Також на даній закладці є можливість налаштувати вигляд підписів.

Вигляд підписів

Встановлюється колір тексту, шрифт, розмір, стиль шрифту. Можливо налаштувати символ навколо підпису: встановити фон, контур, гало. Натиснувши кнопку «Діапазон масштабів відображення» можна встановити при яких масштабах виводити цей клас підписів. Опції відображення підпису та символу навколо нього також встановлюються окремо для кожного класу, або для всього шару при використанні методу єдиного стилю. Натиснувши кнопку «Властивості розміщення підписів», у вікні що з’явиться, є можливість налаштувати ряд опцій розміщення підписів на мапі, таких як орієнтація підписів, критерій вирівнювання мультилінійного тексту, метод розміщення підписів відносно графічного об’єкту, метод підпису багатоконтурних об’єктів, опції повороту підписів (на заданий кут для всіх підписів класу, на заданий в таблиці атрибутів кут для кожного об’єкту даного класу та паралельно чи перпендикулярно до ліній для лінійних обєктів).