Загальні положення при роботі з програмою

Загальні положення

Програмне забезпечення НОРМАТИВ+ вирішує такі задачі:

  • визначення нормативу витрат на освоєння та облаштування території;
  • розрахунок базової вартості земель населеного пункту з урахуванням нормативу витрат на освоєння та облаштування території, значення коефіцієнту Км1, норми капіталізації та норми прибутку;
  • здійснення земельнооціночного районування території, оцінки всіх складових факторів, що впливають на значення індексу цінності території та проведення економіко-планувального зонування і розрахунку коефіцієнтів Км2. Програма містить повний алгоритм розрахунку всіх факторів оцінки із застосуванням анкет експертної оцінки;
  • вибір локальних факторів грошової оцінки та визначення зон їх впливу;
  • грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.
  • розрахунок грошової оцінки окремої земельної ділянки з використанням вже розрахованих даних по базовій вартості, коефіцієнтів Км2 та Км3, а також вибір та визначення коефіцієнту функціонального використання Кф.

Кінцевим результатом роботи програми є технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, схеми економіко-планувального зонування, прояву локальних факторів та розповсюдження агровиробничих груп грунтів, та електрониий документ (обмінний файл формату XML) які формуються в автоматичному режимі і повністю відповідають Стандарту Держкомзему "Оцінка земель" СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009. 

попередження На момент отримання програми можливі незначні зміни в структурі та вигляді форм робочого вікна програми, які будуть відрізняться від прикладів в даній інструкції. Ці відміни не впливають на загальний алгоритм дій.