Редактор шарів Норматив+

Редактор шарів

Робота з редактором шарів

«Редактор шарів» - це набір інструментів, які дозволяють створювати та редагувати графічні дані шарів мапи. Ці інструменти знаходяться на закладці «Редактор шарів» головного меню програми. Для початку редагування, оберіть в випадаючому списку поля «Шар», шар який ви збираєтесь редагувати. Для більшої

редактор шарів

точності редагування і дотримання вірної топології, слід використовувати режим прилипання. Даний режим дозволяє, при наведенні курсору миші на вершину шару до якого включене прилипання, автоматично отримувати курсору миші координати тієї вершини. Для використання режиму прилипання, потрібно встановити прапорець «Включити/виключити прилипання» та обрати шар, до об’єктів якого потрібно встановити прилипання, з випадаючого списку поля «до шару». Шар до якого встановлено прилипання можна змінювати і під час редагування об’єкту.

Інструменти редагування:

створити обєкт – Створити об’єкт

Засіб дозволяє створити новий графічний об’єкт в шарі що редагується, шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі, або введення координат в відповідні поля вікна «Додати точку…» та натискання кнопки . Вікно «Додати точку…» з’являється автоматично при вмиканні засобу. Для збереження новоствореного об’єкту необхідно скористатися пунктом «Замкнути контур» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши клавішу «F2» на клавіатурі, або натиснувши кнопку  вікна «Додати точку…». Для відміни збереження об’єкту, який частково або повністю сформований, але ще не збережений, потрібно скористатися пунктом «Скасувати векторизацію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+Del» на клавіатурі. Інструмент може працювати з використанням функції «прилипання».

 редагувати обєкт – Редагувати об’єкт

Засіб дозволяє редагувати наявні графічні об’єкти в шарі що редагується. Потрібно виділити графічний об’єкт який необхідно відредагувати, навівши на нього курсор миші (графічний об’єкт на який наводиться курсор миші підсвічується світло-зеленим кольором) та натиснувши ліву кнопку миші. Після виділення потрібного об’єкту на мапі з’являться всі його вершини та ребра. Місцезнаходження будь-якої вершини обраного графічного об’єкту можна змінити навівши на неї курсор миші, натиснувши ліву кнопку миші та перемістивши (не відпускаючи ліву кнопку миші) курсор в бажане місце. Для збереження змін в об’єкті необхідно скористатися пунктом «Замкнути контур» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши клавішу «F2» на клавіатурі. Для відміни збереження редагування об’єкту, потрібно скористатися пунктом «Скасувати векторизацію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+Del» на клавіатурі. Інструмент може працювати з використанням функції «прилипання».

вирізати контур  – Вирізати контур

Засіб дозволяє вирізати з існуючих об’єктів шару що редагується створений шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі, або введення координат в відповідні поля вікна «Додати точку…» та натискання кнопки  контур. Вікно «Додати точку…» з’являється автоматично при вмиканні засобу. Для збереження вирізок в об’єктах необхідно скористатися пунктом «Замкнути контур» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши клавішу «F2» на клавіатурі, або натиснувши кнопку  вікна «Додати точку…». Для відміни вирізання контуру, який частково або повністю сформований, але ще не збережений, потрібно скористатися пунктом «Скасувати векторизацію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+Del» на клавіатурі.

виділити обєкт – Виділити об’єкт(и)

Засіб дозволяє виділити об’єкт шару що редагується, шляхом натискання лівої клавіші миші навівши на нього на мапі. Для деяких системних шарів, таких як оціночні райони, економіко-планувальні зони та агровиробничі групи грунтів, цей засіб має дещо інший функціонал (детальніше в розділі «Грошова оцінка населених пунктів»).

зняти виділення обєктів  – Зняти виділення з об'єкту(ів)

Кнопка дозволяє зняти виділення з об’єктів мапи усіх шарів, які були виділенні інструментом «Виділити об’єкт(и)».

 створити оціночні райони квартали – Створити оціночні райони з кварталів

Даний засіб не є засобом загального редагування шарів, і для звичайних шарів не активний. Засіб використовується виключно для системного шару «Оціночні райони» (детальніше в розділі «Грошова оцінка населених пунктів»).

 буфер до точки – Буфер до точки

Засіб дозволяє побудувати полігональний об’єкт, який є буферною зоною до визначеної на мапі точки. Точка визначається шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі, або введення координат в відповідні поля вікна «Додати точку…» додати точку

та натискання кнопки кнопка ок. Вікно «Додати точку…» з’являється автоматично при вмиканні засобу. Після визначення точки з’являється вікно «Побудова буферу до об’єкту», в якому потрібно ввести розмір буферної зони навколо визначеної точки в метрах. Збереження новоствореного об’єкту відбувається автоматично після натискання кнопки «Гаразд» вікна «Побудова буферу до об’єкту».

буфер до лінії – Буфер до лінії

Засіб дозволяє побудувати полігональний об’єкт, який є буферною зоною до визначеної на мапі лінії. Лінія визначається шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі, або введення координат в відповідні поля вікна «Додати точку…» та натискання кнопки кнопка ок. Вікно «Додати точку…» з’являється автоматично при вмиканні засобу. Для закінчення вводу точок лінії необхідно скористатися пунктом «Завершити лінію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши клавішу «F2» на клавіатурі, або натиснувши кнопку кнопка полігон вікна «Додати точку…». Після визначення лінії з’являється вікно «Побудова буферу до об’єкту», в якому потрібно ввести розмір буферної зони навколо визначеної лінії в метрах. Збереження новоствореного об’єкту відбувається автоматично після натискання кнопки «Гаразд» вікна «Побудова буферу до об’єкту». Для відміни збереження лінії, яка частково або повністю сформована, але ще не збережена, потрібно скористатися пунктом «Скасувати векторизацію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+Del» на клавіатурі.

буфер до полігону – Буфер до полігону

Засіб дозволяє побудувати полігональний об’єкт, який є буферною зоною до визначеного на мапі полігонального об’єкту. Полігональний об’єкт визначається шляхом натискання лівої клавіші миші по мапі, або введення координат в відповідні поля вікна «Додати точку…» та натискання кнопки кнопка ок. Вікно «Додати точку…» з’являється автоматично при вмиканні засобу. Для закінчення вводу точок полігонального об’єкту необхідно скористатися пунктом «Замкнути контур» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши клавішу «F2» на клавіатурі, або натиснувши кнопку кнопка полігон вікна «Додати точку…». Після визначення полігонального об’єкту з’являється вікно «Побудова буферу до об’єкту», в якому потрібно ввести розмір буферної зони навколо визначеного полігонального об’єкту в метрах. Збереження новоствореного об’єкту відбувається автоматично після натискання кнопки «Гаразд» вікна «Побудова буферу до об’єкту». Для відміни збереження полігонального об’єкту, який частково або повністю сформований, але ще не збережений, потрібно скористатися пунктом «Скасувати векторизацію» контекстного меню засобу на мапі, визвавши його натисканням правої клавіші миші, або натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+Del» на клавіатурі.

Функція «прилипання»

Функція «прилипання» застосовується при створенні та редагуванні графічних об’єктів, для заміни координат вершини що створюється чи редагується координатами вершини існуючого графічного об’єкту, яка знаходиться в межах допуску вибірки. Розмір допуску вибірки встановлюється на закладці «Мапа» вікна «Налаштування», яке можна відкрити обравши пункт меню «Налаштування» в головному меню програми на закладці «Сервіс» група «Сервіс». Щоб активувати функцію прилипання потрібно встановити галочку в полі «Прилипання:» та обрати шар до вершин об’єктів якого буде активовано прилипання. Шар прилипання можна змінювати на протязі створення чи редагування об’єкту.

Прапорець «Адаптація даних» встановлюється в тому випадку, коли проект створений з метою завантаження в нього даних з нормативної грошової оцінки населеного пункту, виготовленої не в програмному забезпеченні «НОРМАТИВ+». Такі проекти можна використовувати для автоматичного формування та друку витягів з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів по окремих земельних ділянках. Детальніше в розділі «Адаптація даних».

Адаптація даних

Режим адаптації даних призначений для спрощеного вводу даних з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, в випадках коли оцінка виконувалась за допомогою програмного забезпечення сторонніх розробників, з метою формування проекту для роботи з модулем по формуванню витягів з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту по окремих земельних ділянках.

Щоб активувати режим адаптації даних необхідно створити новий проект, або відкрити існуючий, і встановити прапорець «Адаптація даних» на закладці «Редактор шарів» головного меню програми. Після активації режиму адаптації даних, вцілому функціональність програми не зміниться, за винятком деяких функцій кардинально змінюються.

Розрахунок базової вартості

В режимі адаптації даних при виборі меню «Проект» далі «Розрахунки» далі «Базова вартість 1 кв.м. земель» замість розрахунку вартості, на екрані з’явиться вікно в текстове поле якого необхідно ввести вже розраховану базову вартість 1 кв. м. земель населеного пункту.

Розрахунок сільськогосподарських угідь

При виборі меню «Проект» далі «Розрахунки» далі «Вартість сільськогосподарських угідь» в вікні «Розрахунок вартості сільськогосподарських угідь» кнопка «Економічна оцінка та середньозважені бали бонітету»  буде не активна, а в таблиці з переліком агровиробничих груп грунтів замість можливості вводу балу бонітету кожного угіддя для кожної агровиробничої групи грунтів, з’явиться можливість ввести вартість кожного угіддя для кожної агровиробничої групи грунтів.