Грошова оцінка земель

Грошова оцінка земель

Загальний порядок виконання дій в програмі «НОРМАТИВ+» при виконанні нормативної грошової оцінки земель населеного пункту:

Створення нового проекту

Для створення нового проекту необхідно скористатися меню «Проект» далі «Створити» далі «Створити новий пустий проект». Детальніше про створення нового проекту дивіться в розділі Створення нового проекту

Створення межі

Для створення межі населеного пункту необхідно скористатися меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Межа населеного пункту». Детальніше про інструменти меню “Редактор шарів ” дивіться в розділі  «Редактор шарів».

Створення кварталів

Для створення кварталів населеного пункту необхідно скористатися меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Квартали населеного пункту». Детальніше про інструменти меню “Редактор шарів ” дивіться в розділі «Редактор шарів».

Створення оціночних районів

Для створення оціночних районів необхідно скористатися меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Оціночні райони». Для даного шару в редакторі шарів є два інструменти: «Виділити об’єкт(и)» та «Створити оціночні райони з кварталів».

виділити обєкти- «Виділити об’єкт(и)»

Для даного шару цей засіб має дещо інший функціонал ніж для звичайних шарів. Після активації засобу з’являється вікно «Об’єднання кварталів у оціночні райони».

обєднання кварталів у оціночні райони

В лівій частині цього вікна знаходиться перелік кварталів населеного пункту, а в правій – перелік утворених оціночних районів з переліком кварталів, що в них входять. Для створення нового оціночного району потрібно обрати квартал (чи квартали), з якого бажаєте утворити оціночний район, і скористатися пунктом «Об’єднати виділені квартали в оціночний район» контекстного меню, що визивається натисканням правої клавіші миші по виділених кварталах у переліку. Після цього в правій частині вікна, у переліку оціночних районів з’явиться новостворений оціночний район, з переліком кварталів що в нього входять.

створити оціночні райони з кварталів– Створити оціночні райони з кварталів

Іншим способом створити оціночні райони є результат роботи цього інструменту. Даний інструмент автоматично створює з кожного кварталу окремий оціночний район. При натисканні на його піктограму на екрані з’явиться підтвердження, і при схвальній відповіді користувача оціночні райони буде створено.

Внесення інформації про населений пункт

інформація про населений пункт

На даному етапі потрібно ввести інформацію за допомогою меню «Властивості проекту», яка необхідна для подальших розрахунків:

  • В поле «Площа за документами, га» потрібно ввести площу населеного пункту, згідно відповідних документів (проект формування меж, проект встановлення меж, проект зміни меж, форма 6-зем і т.д.)
  • За допомогою вікна «Визначення площі оціночної території», яке відкривається шляхом натискання кнопки кнопка, що знаходиться з права від поля «Оціночна територія, га», потрібно визначити площу оціночної території населеного пункту, яка буде брати участь у розрахунку розміру витрат на освоєння та облаштування земель населеного пункту і відповідно впливатиме на базову вартість 1 квадратного метра земель населеного пункту. Площі вводяться на основі державної статистичної звітності по формі 6-зем. 

визначення площ оціночної території

В першій колонці вікна «Вид угіддя за формою 6-зем» дається перелік категорій земель за видами угідь, з яких складається оціночна територія. В другій колонці «стовпчик та рядок за 6-зем» наведено стовпчик та рядок форми 6-зем, звідки потрібно взяти площу даного угіддя. В третій колонці «Площа, га» повинні міститися площі угідь, які потрібно ввести. Для вводу площі потрібно навести курсор миші на рядок відповідного угіддя, колонки «Площа» і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести відповідну площу та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу на наступний або попередній рядок, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Сума площ усіх угідь і буде площею оціночної території.

 

попередженняПри коригуванні розрахунку площі оціночної території, або при її розрахунку після розрахунку базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту обов’язково необхідно зробити перерахунок базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту натиснувши кнопку «Перерахувати базову вартість» вікна «Визначення базової вартості 1 кв.м. земель».  

  • В поле «Чисельність населення (тис.чол)» потрібно ввести кількість населення, яке проживає на території даного населеного пункту, згідно довідки місцевої ради, в тисячах чоловік. 

Визначення коефіцієнту КМ1

Визначення коефіцієнту КМ1 форма2

  • За допомогою вікна «Визначення коефіцієнту КМ1», яке відкривається шляхом натискання кнопки км1 кнопка, що знаходиться з права від поля «Регіональний коефіцієнт КМ!», потрібно визначити регіональний коефіцієнт КМ1 для даного населеного пункту, який буде брати участь у розрахунку базової вартості 1 квадратного метра земель населеного пункту. Значення даного коефіцієнту є добутком чотирьох коефіцієнтів, які потрібно визначити шляхом вибору значення з переліку, натиснувши кнопку «…» з права від відповідного коефіцієнту.

Розрахунок для оціночних районів

Розрахунок комплексних індексів цінності для оціночних районів розраховується за допомогою меню «Проект» далі «Розрахунки» далі «Комплексні індекси цінності територій». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно, яке містить в собі три закладки.

Перша закладка «Розрахункові площі» дозволяє ввести розрахункові площі оціночних районів, які в подальшому будуть використовуватись при розрахунках комплексних індексів цінності. Для вводу площі потрібно навести курсор миші на рядок відповідного оціночного району, колонки «Площа розрахункова, кв.м.» і натиснути ліву клавішу миші. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести відповідну площу. З випадаючого списку текстового поля можна обрати площу, яка відповідає фізичній площі даного оціночного району (тобто з графіки), або замість площі тип особливого району, такого як смуга відводу залізниці, річка, і т.п. Для особливого оціночного району комплексний індекс цінності розраховано не буде. Перелік типів особливих районів визначається в меню «Сервіс».

Фактори рентоутворення

На другій закладці «Фактори рентоутворення» потрібно обрати з запропонованого переліку факторів рентоутворення, фактори які будуть мати актуальні для даного населеного пункту. Таких факторів повинно бути не менше 5 при п’ятибальні системі оцінювання, та не менше 10 при десятибальні. Для кожного фактору можна встановити відсоток його ваги відносно інших обраних факторів. Для вводу відсотку ваги потрібно навести курсор миші на рядок відповідного рентоутворюючого фактора, колонки «%» і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести вагу фактору у відсотках та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу на наступний або попередній рядок, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Сума відсотків по всіх обраних факторах повинна дорівнювати 100. Якщо зняти фляжок «Враховувати вагу факторів», розташований в правій нижній частині вікна, то при розрахунку комплексних індексів цінності,всі фактори будуть враховуватись як рівнозначні.

Оцінки експертів

Після встановлення розрахункових площ районів та актуальних факторів рентоутворення, необхідно на закладці «Оцінки експертів» створити потрібну кількість експертів та виставити оцінки експертів по кожному фактору для кожного району. Номер поточного експерта, по якому виставляються оцінки, обирається з випадаючого списку поля «Експерт». Додавання нових та вилучення зайвих експертів здійснюється відповідно кнопками «Додати» та «Вилучити» з права від поля «Експерт». Система оцінювання експертами буде п’яти- чи десятибальна можна встановити за допомогою прапорця «П’яти/десяти бальна система оцінки (якщо відмічено то п’яти)», який знаходиться нижче поля «Експерт». Нижче, в таблиці з переліком рентоутворюючих факторів, потрібно виставити оцінки для кожного фактору, для поточного району. Для вводу оцінки потрібно навести курсор миші на рядок відповідного рентоутворюючого фактора, колонки «Оцінка» і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести оцінку фактору та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу до вводу оцінки на наступний або попередній фактор, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Для переходу до виставлення оцінок по іншому району, потрібно скористатися кнопками «Попередній район» або «Наступний район». В програмі передбачено імпорт виставлених оцінок з документів формату Microsoft Excel та OpenOffice Calc. Шаблон документу повинен відповідати шаблону, який формується програмою з меню «Проект» далі «Друк» далі «Додаток Ж.3 Анкета експертної оцінки». При цьому оцінки кожного експерта повинні міститися на окремих листах одного документу.

Після встановлення розрахункових площ районів, актуальних факторів ренто утворення та оцінок експертів, для розрахунку комплексних індексів цінності необхідно натиснути кнопку «Розрахунок комплексних індексів». Переглянути розраховані індекси можна в стовпчику «Індекс цінності» переліку оціночних районів на першій закладці «Розрахункові площі».

 

попередження При повторному розрахунку комплексних індексів цінності, у випадку коли економіко-планувальні зони сформовано, перерахунок коефіцієнтів КМ2 виконується автоматично.  

Об’єднання оціночних районів

Для обєднання оціночних районів в економіко-планувальні зони слід використовувати меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Економіко-планувальні зони». Для даного шару в редакторі шарів є один інструмент: «Виділити об’єкт(и)».

виділити обєкти - «Виділити об’єкт(и)»

Для даного шару цей засіб має дещо інший функціонал ніж для звичайних шарів. Після активації засобу з’являється вікно «Об’єднання оціночних районів в економіко-планувальні зони».

Обєднання кварталів у оціночні райони

В лівій частині цього вікна знаходиться перелік оціночних районів населеного пункту та їх індексів цінності, а в правій – перелік утворених економіко-планувальних зон та їх коефіцієнтів КМ2 з переліком оціночних районів, що в них входять. Для утворення нової економіко-планувальної зони потрібно обрати оціночний район (чи райони), з якого бажаєте утворити економіко-планувальну зону, і скористатися пунктом «Об’єднати виділені оціночні райони у економіко-планувальну зону» контекстного меню, що визивається натисканням правої клавіші миші по виділених кварталах у переліку. Після цього в правій частині вікна, у переліку Економіко-планувальних зон з’явиться новоутворена зона та її коефіцієнт КМ2, з переліком оціночних районів що в неї входять.

Розрахунок вартості угідь

Розрахунок вартості сільськогосподарських угідь виконується за допомогою меню “Проект” далі “Розрахунки” далі “Вартість сільськогосподарських угідь”. Після вибору даного пункту меню відкривається вікно «Розрахунок вартості сільськогосподарських угідь», яке повинно містить в собі перелік агровиробничих груп грунтів, які наявні на території населеного пункту, їх бали бонітету та вартість по кожному угіддю.

Для додавання та вилучення агровиробничих груп грунтів потрібно скористатися кнопкою «Редагування переліку агрогруп». Після натискання цієї кнопки відкривається вікно «Вибір агровиробничих груп грунтів, які наявні на території населеного пункту».

вибір груп грунтів

В верхні частині вікна наведено повний перелік типів грунтів та їх модифікацій згідно номенклатурного списку, з можливістю швидкого пошуку по типу. В нижній частині наведений перелік агровиробничих груп грунтів наявних в даному населеному пункті. Для додавання нової агрогрупи до переліку агровиробничих груп грунтів наявних в даному населеному пункті, потрібно в верхній частині вікна знайти та виділити потрібний тип грунту, виділити потрібну модифікацію та натиснути кнопку вниз, після чого агровиробничу групу буде сформовано та додано до переліку в нижній частині вікна. Для вилучення агрогрупи з переліку агровиробничих груп грунтів наявних в даному населеному пункті, потрібно виділити таку агрогрупу в переліку в нижній частині вікна та натиснути кнопку вверх, після чого її буде вилучено з переліку. Після натискання кнопки «Гаразд» дане вікно зникне, а в переліку агровиробничих груп грунтів вікна «Розрахунок вартості сільськогосподарських угідь» відбудуться відповідні зміни.

Основою для розрахунку вартості сільськогосподарських угідь є Нормативи капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів  та середньозважені бали бонітету сільськогосподарських угідь по природно-сільськогосподарському району

Щоб ввести ці дані в програму потрібно скористатись кнопкою «Економічна оцінка та середньозважені бали бонітету».

Після натискання кнопки з’явиться вікно з одноіменною назвою, яке дозволить вибрати зі списку облать, номер та назву природно-сільськогосподарського району, вартість 1 гектара ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ відповідному природно-сільськогосподарського району, та середньозважені бали бонітету по ріллі, багаторічних насадженнях, сіножатях та пасовищах по даному природно-сільськогосподарському районі.

Після визначення переліку агровиробничих груп ґрунтів наявних на території населеного пункту Нормативи капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів та середньозважених балів бонітетів, потрібно в вікні «Розрахунок вартості сільськогосподарських угідь» проставити бали бонітетів по кожній агровиробничій групі ґрунтів для кожного угіддя. Для вводу балу бонітету потрібно навести курсор миші на рядок відповідної агровиробничої групи ґрунтів, колонки «Бал бонітету» відповідного угіддя і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести бал бонітету даної агровиробничої групи по обраному угіддю та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу балу та переходу до вводу балу бонітету по наступній або попередній агровиробничій групі грунтів поточного угіддя, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз.. Після введення балу бонітету вартість даної агровиробничої групи грунтів по даному угіддю розраховується автоматично. Перехід до введення балів бонітету іншого угіддя з клавіатури не передбачено. Для початку редагування балів бонітету іншого угіддя необхідно навести курсор миші на будь-який рядок, колонки «Бал бонітету» відповідного угіддя і натиснути ліву клавішу миші. Далі навігація з клавіатури буде здійснюватися по поточному угіддю.

 

попередження У випадку коли економічна оцінка чи середньозважені бали бонітету вводяться після введення балів агровиробничих груп ґрунтів по угіддям чи коригуються, вартість агровиробничих груп ґрунтів по угіддям перераховується автоматично.  

Створення карти агрогруп ґрунтів

Для створення карти агровиробничих груп грунтів даного населеного пункту слід використовувати меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Агровиробничі групи грунтів».

Детальніше про інструменти меню “Редактор шарів” дивіться в розділі «Редактор шарів».

Відмінностями застосування інструментів «Редактора шарів» для даного шару є:

  • для інструментів які створюють новий об’єкт шару таких як Створити обэкт– Створити об’єкт, після завершення формування нового контуру зявляється вікно «Агровиробничі групи» яке дає змогу вказати до якої агровиробничої групи грунтів належить новостворений контур.
  • для інструменту виділення (виділити обєкти – Виділити об’єкт(и)) після виділення існуючого на мапі контуру зявляється вікно «Агровиробничі групи» яке дає змогу змінити агровиробничу групу грунтів до якої належить поточний контур.

агровиробничі групи

А також є можливість завантажити вже існуючи дані у шар «Агровиробничі групи грунтів»

Вибір локальних факторів

Для вибору локальних факторів, які будуть мати вплив на вартість земель в даному населеному пункті необхідно скористатися меню «Проект» далі «Локальні фактори». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно «Локальні фактори проекту», яке повинно містить в собі перелік локальних факторів, які будуть мати вплив в даному населеному пункті.

Для редагування цього переліку, тобто додавання нових локальних факторів або вилучення існуючих, потрібно скористатися кнопкою «Редагування переліку локальних факторів проекту», і в одноіменному вікні що з’явиться, відмітити прапорцями локальні фактори які необхідно додати, або зняти прапорці з локальних факторів, які необхідно вилучити. Після додавання локальних факторів до переліку, для кожного локального фактора створюється окремий шар і додається на мапу. При видалення локального фактору з переліку, відповідно видалється і шар локального фактору з мапи.

Створення зон впливу

Для Створення зон впливу локальних факторів необхідно скористатися меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар будь-якого локального фактору з переліку. 

буфер до точки – Буфер до точки

Засіб дозволяє побудувати полігональний об’єкт, який є буферною зоною до визначеної на мапі точки.

Детальніше про інструменти меню “Редактор шарів ” дивіться в розділі «Редактор шарів».

Розрахунок базової вартості

Розрахунок вартості базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту виконується за допомогою меню «Проект» далі «Розрахунки» далі «Базова вартість 1 кв.м. земель». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно «Розрахунок базової вартості 1 кв.м. земель».

Визначення базової вартості 1 кв. м. земель

В верхній частині вікна розташовані дві закладки з таблицями на кожній. На першій закладці «Розрахунок вартості інфраструктури території» розташована таблиця з переліком об’єктів інфраструктури населених пунктів з їх вартостями та коефіцієнтами індексації цих вартостей на дату оцінки по групованих за їх типами. При вводі кількісних показників взятих з анкет наданих місцевою радою, є можливість розрахувати їх вартість в цінах на дату оцінки. Для вводу кількісних показників потрібно навести курсор миші на рядок відповідного об’єкту інфраструктури (показника), і натиснути ліву клавішу миші в колонці колонки «Кількість одиниць», або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести кількість та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу на наступний або попередній рядок, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Якщо в анкетах є вартість то ви можете ввести її, знайшовши потрібний об’єкт інфраструктури в переліку, і натиснувши правою клавішею миші, а в контекстному меню що з’явилось вибрати «Ввести вартість показника з вихідних даних». Після введення даних в переліку з’явиться новий об’єкт з заданою вартістю.

Сума вартостей всіх об’єктів інфраструктури населеного пункту і буде  вартістю витрат на освоєння та облаштування території населеного пункту, виходячи з якої розраховується базова (середня) вартість 1 кв.м. земель населеного пункту.

Якщо ви бажаєте виконати розрахунок по-новому, спочатку скористайтесь кнопкою «Очистити розрахунок базової вартості».

Якщо під час роботи з програмою були внесені зміни в показники від яких залежить розрахунок базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту, але ці показники не встановлюються в даному вікні (такі як площа забудованої території і т.п.) обов’язково натисніть кнопку «Перерахувати базову вартість».

Підготовка проекту до друку

Для того щоб підготувати проект до друку текстових матеріалів необхідно встановити інші параметри об’єкту оцінки та створити приклади розрахунку окремих земельних ділянок.

Для встановлення інших параметрів об’єкту оцінки необхідно скористатися меню «Проект» далі «Інші параметри». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно «Інші параметри об’єкту оцінки», в якому необхідно внести інформацію про замовника оцінки, договір на надання послуг, виконавця оцінки і т.п. Інформація про виконавця зберігається в налаштуваннях програми, тому в наступні рази її можна просто вибрати зі списку всіх раніше збережених виконавців, скориставшись випадаючим списком поля «Назва організації виконавця». При цьому всі інші поля групи «Виконавець оцінки» будуть заповнені автоматично.

Для створення прикладів розрахунку окремих земельних ділянок необхідно скористатися меню «Проект» далі «Приклади оцінки». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно «Приклади розрахунку вартості окремих земельних ділянок», в якому необхідно сформувати при приклади розрахунку вартості земельних ділянок різного функціонального використання.

Приклад розрахунку вартості окремої земельної ділянки

Існує два способи формування розрахунку поточного прикладу:

  • скористатися кнопкою вибір ділянки, яка дозволяє обрати існуючу земельну ділянку з шару «Ділянки», виконати по ній розрахунок вартості шляхом використання інструменту «Формування витягу з технічної документації по існуючій на мапі земельній ділянці» (детальніше про інструмент в розділі «8. Оцінка земельних ділянок»), і сформувати приклад;
  • скористатися кнопкою визначення вершин земельної ділянки, яка дозволяє визначити вершини земельної ділянки мишею на мапі або шляхом введення координат, виконати по ній розрахунок вартості шляхом використання інструменту «Формування витягу з технічної документації по новій земельній ділянці, визначеній мишею на мапі або по координатах» (детальніше про інструмент в розділі «8. Оцінка земельних ділянок»), і сформувати приклад.

Очистити розрахунок поточного прикладу можна за допомогою кнопки очистити розрахунок.

Друк матеріалів

Друк матеріалів здійснюється за допомогою меню «Проект» далі «Друк», яке має підменю для друку відповідних матеріалів.

Технічна документація

Формування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту у вигляді текстового документу за змістом визначеним Стандартом Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, який відкривається в програмах Microsoft Word або OpenOffice Writer, залежно від налаштувань програми (детальніше про налаштування програми в розділі «Налаштування програми»). Шаблони технічної документації збережені в папці {Program_files}\NormativePlus2\Template\, з назвою файлу «TechDoc_s» для сіл та «TechDoc_m» для міст та с.м.т., у форматах (*.dot) для програми Microsoft Word.

Додаток Ж.3. Анкета експертної оцінки

Формування таблиці з оцінками експертів за складовими факторами по оціночних районах за формою додатку Ж3 Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, який відкривається в програмах Microsoft Excel, залежно від налаштувань програми (детальніше про налаштування програми в розділі «Налаштування програми»).

Додаток Ж.5. Розрахунок ГО 1 кв. м. земель

Формування таблиці спрощеного визначення вартості земель за формою додатку Ж5 Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009, який відкривається в програмах Microsoft Excel, залежно від налаштувань програми (детальніше про налаштування програми в розділі «Налаштування програми»).

Додаток. Уточнений розрахунок витрат на освоєння та облаштування

Формування таблиці з «Розрахунок вартості інфраструктури території» розташована таблиця з переліком об’єктів інфраструктури населених пунктів з їх вартостями та коефіцієнтами індексації цих вартостей на дату оцінки по групованих за їх типами. Який відкривається в програмах Microsoft Excel.

Додаток К. Схема економіко – планувального зонування

Формування схеми економіко-планувального зонування населеного пункту за формою додатку К Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, за допомогою «Редактора схем» (Детальніше в розділі «Редактор схем»).

Додаток Л.Схема прояву локальних факторів оцінки

Формування схеми прояву локальних факторів оцінки за формою додатку Л Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009, за допомогою «Редактора схем» (Детальніше в розділі «Редактор схем»).

Додаток М. Картограма агровиробничих груп ґрунтів

Формування картограми агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту за формою додатку М Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, за допомогою «Редактора схем» (Детальніше в розділі «Редактор схем»).

Створити обмінні shape-файли для НКС

Формування обмінних  шейп-файли відповідно до технічних вимог щодо електронного вигляду матеріалів технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Створити обмінний файл формату XML для НКС

Формування обмінного  файлу формату XML відповідно до структуру електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів наданого Центром ДЗК що розроблена з представниками Держгеокадастру.

Редактор шаблона схем

Редагування шаблона, за яким будуть формуватися схеми економіко-планувального зонування населеного пункту, прояву локальних факторів оцінки та картограма агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту (Детальніше в розділі «Редактор схем»).