Розрахунок комплексних індексів цінності для оціночних районів

Розрахунок для оціночних районів

Розрахунок комплексних індексів цінності для оціночних районів розраховується за допомогою меню «Проект» далі «Розрахунки» далі «Комплексні індекси цінності територій». Після вибору даного пункту меню відкривається вікно, яке містить в собі три закладки.

Перша закладка «Розрахункові площі» дозволяє ввести розрахункові площі оціночних районів, які в подальшому будуть використовуватись при розрахунках комплексних індексів цінності. Для вводу площі потрібно навести курсор миші на рядок відповідного оціночного району, колонки «Площа розрахункова, кв.м.» і натиснути ліву клавішу миші. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести відповідну площу. З випадаючого списку текстового поля можна обрати площу, яка відповідає фізичній площі даного оціночного району (тобто з графіки), або замість площі тип особливого району, такого як смуга відводу залізниці, річка, і т.п. Для особливого оціночного району комплексний індекс цінності розраховано не буде. Перелік типів особливих районів визначається в меню «Сервіс».

Фактори рентоутворення

На другій закладці «Фактори рентоутворення» потрібно обрати з запропонованого переліку факторів рентоутворення, фактори які будуть мати актуальні для даного населеного пункту. Таких факторів повинно бути не менше 5 при п’ятибальні системі оцінювання, та не менше 10 при десятибальні. Для кожного фактору можна встановити відсоток його ваги відносно інших обраних факторів. Для вводу відсотку ваги потрібно навести курсор миші на рядок відповідного рентоутворюючого фактора, колонки «%» і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести вагу фактору у відсотках та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу на наступний або попередній рядок, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Сума відсотків по всіх обраних факторах повинна дорівнювати 100. Якщо зняти фляжок «Враховувати вагу факторів», розташований в правій нижній частині вікна, то при розрахунку комплексних індексів цінності,всі фактори будуть враховуватись як рівнозначні.

Оцінки експертів

Після встановлення розрахункових площ районів та актуальних факторів рентоутворення, необхідно на закладці «Оцінки експертів» створити потрібну кількість експертів та виставити оцінки експертів по кожному фактору для кожного району. Номер поточного експерта, по якому виставляються оцінки, обирається з випадаючого списку поля «Експерт». Додавання нових та вилучення зайвих експертів здійснюється відповідно кнопками «Додати» та «Вилучити» з права від поля «Експерт». Система оцінювання експертами буде п’яти- чи десятибальна можна встановити за допомогою прапорця «П’яти/десяти бальна система оцінки (якщо відмічено то п’яти)», який знаходиться нижче поля «Експерт». Нижче, в таблиці з переліком рентоутворюючих факторів, потрібно виставити оцінки для кожного фактору, для поточного району. Для вводу оцінки потрібно навести курсор миші на рядок відповідного рентоутворюючого фактора, колонки «Оцінка» і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести оцінку фактору та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу до вводу оцінки на наступний або попередній фактор, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Для переходу до виставлення оцінок по іншому району, потрібно скористатися кнопками «Попередній район» або «Наступний район». В програмі передбачено імпорт виставлених оцінок з документів формату Microsoft Excel та OpenOffice Calc. Шаблон документу повинен відповідати шаблону, який формується програмою з меню «Проект» далі «Друк» далі «Додаток Ж.3 Анкета експертної оцінки». При цьому оцінки кожного експерта повинні міститися на окремих листах одного документу.

Після встановлення розрахункових площ районів, актуальних факторів ренто утворення та оцінок експертів, для розрахунку комплексних індексів цінності необхідно натиснути кнопку «Розрахунок комплексних індексів». Переглянути розраховані індекси можна в стовпчику «Індекс цінності» переліку оціночних районів на першій закладці «Розрахункові площі».

 

попередження При повторному розрахунку комплексних індексів цінності, у випадку коли економіко-планувальні зони сформовано, перерахунок коефіцієнтів КМ2 виконується автоматично.