Об’єднання оціночних районів в економіко-планувальні зони

Об’єднання оціночних районів

Для обєднання оціночних районів в економіко-планувальні зони слід використовувати меню “Редактор шарів” обравши шаром для редагування шар «Економіко-планувальні зони». Для даного шару в редакторі шарів є один інструмент: «Виділити об’єкт(и)».

виділити обєкти - «Виділити об’єкт(и)»

Для даного шару цей засіб має дещо інший функціонал ніж для звичайних шарів. Після активації засобу з’являється вікно «Об’єднання оціночних районів в економіко-планувальні зони».

Обєднання кварталів у оціночні райони

В лівій частині цього вікна знаходиться перелік оціночних районів населеного пункту та їх індексів цінності, а в правій – перелік утворених економіко-планувальних зон та їх коефіцієнтів КМ2 з переліком оціночних районів, що в них входять. Для утворення нової економіко-планувальної зони потрібно обрати оціночний район (чи райони), з якого бажаєте утворити економіко-планувальну зону, і скористатися пунктом «Об’єднати виділені оціночні райони у економіко-планувальну зону» контекстного меню, що визивається натисканням правої клавіші миші по виділених кварталах у переліку. Після цього в правій частині вікна, у переліку Економіко-планувальних зон з’явиться новоутворена зона та її коефіцієнт КМ2, з переліком оціночних районів що в неї входять.