Внесення інформації про населений пункт

Внесення інформації про населений пункт

інформація про населений пункт

На даному етапі потрібно ввести інформацію за допомогою меню «Властивості проекту», яка необхідна для подальших розрахунків:

  • В поле «Площа за документами, га» потрібно ввести площу населеного пункту, згідно відповідних документів (проект формування меж, проект встановлення меж, проект зміни меж, форма 6-зем і т.д.)
  • За допомогою вікна «Визначення площі оціночної території», яке відкривається шляхом натискання кнопки кнопка, що знаходиться з права від поля «Оціночна територія, га», потрібно визначити площу оціночної території населеного пункту, яка буде брати участь у розрахунку розміру витрат на освоєння та облаштування земель населеного пункту і відповідно впливатиме на базову вартість 1 квадратного метра земель населеного пункту. Площі вводяться на основі державної статистичної звітності по формі 6-зем. 

визначення площ оціночної території

В першій колонці вікна «Вид угіддя за формою 6-зем» дається перелік категорій земель за видами угідь, з яких складається оціночна територія. В другій колонці «стовпчик та рядок за 6-зем» наведено стовпчик та рядок форми 6-зем, звідки потрібно взяти площу даного угіддя. В третій колонці «Площа, га» повинні міститися площі угідь, які потрібно ввести. Для вводу площі потрібно навести курсор миші на рядок відповідного угіддя, колонки «Площа» і натиснути ліву клавішу миші, або виділити потрібний рядок за допомогою миші чи стрілок на клавіатурі, та натиснути клавішу F Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести відповідну площу та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу на наступний або попередній рядок, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. Сума площ усіх угідь і буде площею оціночної території.

 

попередженняПри коригуванні розрахунку площі оціночної території, або при її розрахунку після розрахунку базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту обов’язково необхідно зробити перерахунок базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту натиснувши кнопку «Перерахувати базову вартість» вікна «Визначення базової вартості 1 кв.м. земель».  

  • В поле «Чисельність населення (тис.чол)» потрібно ввести кількість населення, яке проживає на території даного населеного пункту, згідно довідки місцевої ради, в тисячах чоловік. 

Визначення коефіцієнту КМ1

Визначення коефіцієнту КМ1 форма2

  • За допомогою вікна «Визначення коефіцієнту КМ1», яке відкривається шляхом натискання кнопки км1 кнопка, що знаходиться з права від поля «Регіональний коефіцієнт КМ!», потрібно визначити регіональний коефіцієнт КМ1 для даного населеного пункту, який буде брати участь у розрахунку базової вартості 1 квадратного метра земель населеного пункту. Значення даного коефіцієнту є добутком чотирьох коефіцієнтів, які потрібно визначити шляхом вибору значення з переліку, натиснувши кнопку «…» з права від відповідного коефіцієнту.