Друк матеріалів

Друк матеріалів

Друк матеріалів здійснюється за допомогою меню «Проект» далі «Друк», яке має підменю для друку відповідних матеріалів.

Технічна документація

Формування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту у вигляді текстового документу за змістом визначеним Стандартом Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, який відкривається в програмах Microsoft Word або OpenOffice Writer, залежно від налаштувань програми (детальніше про налаштування програми в розділі «Налаштування програми»). Шаблони технічної документації збережені в папці {Program_files}\NormativePlus2\Template\, з назвою файлу «TechDoc_s» для сіл та «TechDoc_m» для міст та с.м.т., у форматах (*.dot) для програми Microsoft Word.

Додаток Ж.3. Анкета експертної оцінки

Формування таблиці з оцінками експертів за складовими факторами по оціночних районах за формою додатку Ж3 Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, який відкривається в програмах Microsoft Excel, залежно від налаштувань програми (детальніше про налаштування програми в розділі «Налаштування програми»).

Додаток Ж.5. Розрахунок ГО 1 кв. м. земель

Формування таблиці спрощеного визначення вартості земель за формою додатку Ж5 Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009, який відкривається в програмах Microsoft Excel, залежно від налаштувань програми (детальніше про налаштування програми в розділі «Налаштування програми»).

Додаток. Уточнений розрахунок витрат на освоєння та облаштування

Формування таблиці з «Розрахунок вартості інфраструктури території» розташована таблиця з переліком об’єктів інфраструктури населених пунктів з їх вартостями та коефіцієнтами індексації цих вартостей на дату оцінки по групованих за їх типами. Який відкривається в програмах Microsoft Excel.

Додаток К. Схема економіко – планувального зонування

Формування схеми економіко-планувального зонування населеного пункту за формою додатку К Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, за допомогою «Редактора схем» (Детальніше в розділі «Редактор схем»).

Додаток Л.Схема прояву локальних факторів оцінки

Формування схеми прояву локальних факторів оцінки за формою додатку Л Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009, за допомогою «Редактора схем» (Детальніше в розділі «Редактор схем»).

Додаток М. Картограма агровиробничих груп ґрунтів

Формування картограми агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту за формою додатку М Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2009, за допомогою «Редактора схем» (Детальніше в розділі «Редактор схем»).

Створити обмінні shape-файли для НКС

Формування обмінних  шейп-файли відповідно до технічних вимог щодо електронного вигляду матеріалів технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Створити обмінний файл формату XML для НКС

Формування обмінного  файлу формату XML відповідно до структуру електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів наданого Центром ДЗК що розроблена з представниками Держгеокадастру.

Редактор шаблона схем

Редагування шаблона, за яким будуть формуватися схеми економіко-планувального зонування населеного пункту, прояву локальних факторів оцінки та картограма агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту (Детальніше в розділі «Редактор схем»).