Діалогове вікно «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки»

Вікно оцінки ділянки

При використанні інструментів «Нова ділянка» та «Ділянка з мапи» програма аналізує інформацію проекту нормативної грошової оцінки земель населеного пункту і на підставі отриманих даних проводить оцінку обраної земельної ділянки. Результати проведеної оцінки земельної ділянки виводяться в діалогове вікно «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки».

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

На першій закладці вікна виводиться отримана інформація по оцінці забудованих земель на території обраної земельної ділянки. До розрахунку береться базова (середня) вартість 1 квадратного метра земель населеного пункту, коефіцієнт індексації вартості землі з року проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту на рік оцінювання обраної земельної ділянки, визначається номер економіко-планувальної зони в якій знаходиться земельна ділянка та зональний коефіцієнт КМ2, в залежності від площі перетину зон локальних факторів визначаються їх коефіцієнти КМ3 та розраховується сукупний коефіцієнт КМ3.  У випадках коли земельна ділянка розташована в декількох економіко-планувальних зонах, буде можливість вибору який саме коефіцієнт потрібно застосувати. Буде виведено перелік економіко-планувальних зон, в які попадає земельна ділянка, з їх коефіцієнтами КМ2 та площами перетину земельної ділянки та зони, а також буде пораховано середньозважений коефіцієнт КМ2 по усіх зонах в які попадає ділянка. Подібна ситуація і з локальними коефіцієнтами. У виведеному переліку буде назва локального фактору відсоток площі перетину його зони впливу з земельною ділянкою та розрахований відповідно до цього відсотку коефіцієнт. Перед назвою локального фактору встановлена галочка, яка показує чи бере участь даний коефіцієнт у розрахунку вартості земельної ділянки. Якщо зняти чи встановити галочку перерахунок сукупного коефіцієнту КМ3 і відповідно вартості земельної ділянки буде виконано автоматично. Далі натиснувши кнопку «…» потрібно визначити коефіцієнт функціонального використання КФ.

Площею забудованих земель вважається вся площа земельної ділянки за мінусом сільськогосподарських угідь. Вартість земель розраховується автоматично.

На другій закладці виводяться всі агровиробничі групи грунтів які є на території обраної земельної ділянки та площі які вони займають на земельній ділянці. Для того щоб порахувати вартість сільськогосподарських угідь потрібно встановити площу відповідного угіддя в потрібну агрогрупу і програма автоматично порахує вартість.

Оцінка сг угідь

Ввід площі відбувається так само як в інших таблицях, за допомогою натискання лівої клавіші миші на відповідній комірці, або виділивши потрібний рядок та натиснувши клавішу F2. Після цього в текстове поле що з’явиться потрібно ввести відповідну площу та натиснути клавішу Enter щоб підтвердити ввід, або Esc щоб відмінити. Також, для швидкого підтвердження вводу та переходу на наступне або попереднє угіддя, можливо використовувати клавіші клавіатури зі стрілками вверх та вниз. При цьому площа забудованих земель автоматично зміниться на різницю між площею земельної ділянки та сумою площ сільськогосподарських угідь.

На третій закладці виводиться інформація про земельну ділянку: кадастровий номер; адреса земельної ділянки; її цільове призначення; власник або користувач ділянки; адреса власника(користувача); документ який посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою; а також малюється контур земельної ділянки та агровиробничі групи грунтів на яких вона розташована. Всю інформацію можливо редагувати. У випадку коли проводиться оцінювання земельної ділянки визначеної мишею або по введених координатах на мапі, всі ці поля відповідно будуть пустими, тому можна буде ввести цю інформацію для формування витягу.

Інформація про земельну ділянку

Якщо вся інформація відповідає дійсності потрібно обрати шаблон витягу та сформувати витяг по даній земельній ділянці натиснувши кнопку «Друк». За замовчуванням буде обрано шаблон, який встановлено шаблоном витягу за замовчуванням в налаштуваннях програми (Детальніше про налаштування шаблону витягу за замовчуванням дивіться в розділі «Налаштування програми»). Далі в залежності від обраного в налаштуваннях програми середовища виводу на друк сформується для друку витяг у програмі Microsoft Excel або OpenOffice Calc або у вікні формування звітів FastReport програми НОРМАТИВ+, після чого буде можливість надрукувати та зберегти витяг.

У випадку коли проводиться оцінювання земельної ділянки визначеної мишею або по введених координатах на мапі, при закритті діалогового вікна «Нормативна грошова оцінка земельної ділянки» буде запропоновано зберегти дану земельну ділянку та інформацію про неї у шар земельних ділянок.

 

попередження Перед формуванням витягів потрібно провести налаштування модулю зайшовши в головному меню програми на закладку «Сервіс» група «Сервіс» пункт «Налаштування» і вказавши на закладці «Оцінка ділянок» середовище виводу витягів на друк, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки та відповідальних осіб що підписують витяги, а також налаштувати шаблон витягу відповідно до середовища виводу на друк яке ви обрали.