Редактор схем

Редактор схем

«Редактор схем» - це вікно з набором інструментів, які дозволяють створювати, редагувати та друкувати графічні схеми. Вікно складається з панелі інструментів, яка знаходиться в верхній частині вікна, панелі налаштувань, яка знаходиться в правій частині вікна та поля друку, яке займає решту вікна.

редактор схем

Панель інструментів

Панель інструментів «Редактора схем» призначена для управління редактором і складається з наступних засобів управління:

зберегти схему – Зберегти схему

Збереження усіх виконаних на схемі змін.

налаштування друку – Налаштування друку

Після натискання кнопки з’являється вікно, яке дає змогу обрати принтер, на якому буде здійснюватись друк, формат та орієнтація паперу, та відступи при друку.

налаштування друку

друк схеми – Друк схеми

Після натискання кнопки схема відправляється на друк з параметрами, визначеними у вікні «Налаштування друку».

Інструменти схеми

збільшити – Збільшити

Після натискання кнопки лист схеми збільшується на 20%.

зменшити – Зменшити

Після натискання кнопки лист схеми зменшується на 20%.

вся сторінка – Вся сторінка

Після натискання кнопки лист схеми вписується у весь вільний простір вікна.

 Масштаб листа схеми

маштаб листа схеми

Поле яке відображає поточний масштаб листа схеми, а також містить у собі випадаючий список з переліком стандартних масштабів, один із яких можна обрати для масштабування листа. У вікні можна також увести потрібний масштаб. Після вибору або вводу лист схеми виводиться в заданому масштабі.

Вставка елементів схеми

елемент мапи – Вставити елемент мапи

Засіб додає новий елемент мапи на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

вставити стрілку півночі – Вставити стрілку півночі

Засіб додає нову стрілку півночі на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

умовні позначення – Вставити умовні позначення

Засіб додає нові умовні позначення на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

вставити текст – Вставити текст

Засіб додає новий текстовий елемент на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

вставити прямокутник – Вставити прямокутник

Засіб додає новий елемент прямокутник на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

вставити малюнок – Вставити малюнок

Засіб додає новий малюнок на листі схеми, за вказаними мишею координатами.

Управління елементами мапи

збільнити мапу – Збільшити масштаб елемента мапи

Засіб збільшує масштаб обраного на листі елемента мапи.

зменшити мапу – Зменшити масштаб елемента мапи

Засіб зменшує масштаб обраного на листі елемента мапи.

показати всю мапу – Показати всю мапу в елементі мапи

Засіб масштабує мапу обраного на листі елемента мапи так, щоб вся мапа вміщувалась в елементі мапи.

показати весь вигляд – Показати весь вигляд в елементі мапи

Засіб масштабує мапу обраного на листі елемента мапи так, щоб весь вигляд вміщувався в елементі мапи.

перемістити мапу – Перемістити мапу в елементі мапи

Після активації засобу курсор підводиться на обраний елемент мапи до потрібної точки, натискається ліва клавіша миші і при русі курсору мапа “пересувається” разом з ним

 

 попередження Для активації засобу «Перемістити мапу в елементі мапи» необхідно виділити на схемі елемент мапи, в якому бажаєте перемістити зображення мапи.

 

Панель налаштувань

Панель налаштувань «Редактора схем» призначена для налаштування вмісту та вигляду схеми і складається з поля з переліком елементів схеми та поля з переліком шарів елемента мапи, які знаходяться на відповідних закладках і займають верхню половину панелі налаштувань та поля яке відображає властивості виділеного елемента схеми, яке займає нижню половину панелі налаштувань.

За допомогою поля з переліком елементів схеми можна виділити потрібний елемент схеми, після чого його властивості будуть відображені в полі «Властивості елемента». Також за допомогою кнопок, які розташовані в нижній частині поля можна:

пересунути на передній план - пересунути елемент на передній план;

пересунути на задній план - пересунути елемент на задній план;

видалити елемент - видалити елемент з схеми.

За допомогою поля з переліком шарів елемента мапи можна, скориставшись кнопками, які розташовані в нижній частині поля:

додати нові шари - додавати нові шари на елемент мапи схеми;

налаштування підписів - налаштовувати підписи шару в умовних позначеннях, відображення об’єктів шару, підписи об’єктів шару і т.п. за допомогою вікна властивостей шару (детальніше розділ 4.4);

видалити шар - видалити шар з елементу мапи схеми.

За допомогою поля яке відображає властивості виділеного елемента схеми, можна змінювати такі властивості виділеного елемента схеми, як його назва, колір, розмір, місце розташування, текст та його шрифт (для текстового елементу), масштаб (для елемента мапи), перелік шарів та кількість колонок (для елемента умовних позначень), шлях до файлу з малюнком, яскравість та контраст (для елемента малюнок) і т.п.