Налаштування програми

Налаштування програми

Вікно налаштувань програми «НОРМАТИВ+» має чотири закладки.

Загальні налаштування

На перші закладці «Загальні» містяться параметри запуску програми, завдяки яким можна встановити звичайний запуск, запуск з виведенням вікна вибору проекту який потрібно завантажити та запуск з автоматичним завантаженням вказаного проекту, кількість знаків після розділювача цілої та дрібної частини для грошових одиниць, площі в квадратних метрах, одиниць системи координат та площі в гектарах, а також середовище виводу на друк текстових матеріалів, таких як технічна документація з додатками та витяг з технічної документації по окремій земельній ділянці.

 Налаштування мапи

На закладці «Мапа» містяться параметри вибірки графічних об’єктів мапи (допуск вибірки в пікселях на колір виділених об’єктів мапи), параметри прилипання в редакторі шарів (допуск прилипання в пікселях), а також встановлюється дія, яка буде відбуватися при застосуванні засобу  «Вся мапа» з панелі інструментів мапи.

 Налаштування імпорт

 На закладці «Імпорт» містяться параметри імпорту земельних ділянок з обмінних файлів кадастрової інформації формату XML та ІН4. Зокрема в фреймі параметрів імпорту з файлу формату ІН4, це параметри: «Міняти X та Y місцями», «Кодування» та параметри зміщення координат. В фреймі параметрів імпорту з файлу формату XML, це параметри «Міняти X та Y місцями» та зміщення координат.

Налаштування оцінка ділянок

На закладці «Оцінка ділянок» містяться дві закладки: «Загальні налаштування» та «Налаштування поточного проекту». На закладці «Загальні налаштування» містяться налаштування які визначають загальну поведінку програми під час оцінки земельних ділянок, такі як «Методи індексації вартості» та налаштування витягу. Методи індексації вартості визначають як буде проводитись індексація вартості при оцінці земельних ділянок. Так, для забудованих земель, індексуватиметься базова вартість чи вже розрахована вартість 1 метра земельної ділянки. Крім того при індексації базової вартості можливий розрахунок вартості земельної ділянки однією ітерацією, або двома ітераціями: розрахунок вартості 1 кв. метра земельної ділянки (з округленням до копійки), а потім вартості всієї ділянки. Для сільськогосподарських земель можлива індексація вартості 1га агрогрупи, а потім виконання розрахунку, або виконання розрахунку, а потім індексація розрахованої вартості всіх сільськогосподарських угідь. Налаштування друку встановлюють шаблон для друку за замовчуванням, а також відповідальні особи які підписують документ. Крім того для виконавця витягу у витяг може виводитись поле для підпису, а може виконавець виводитись як примітка внизу документу.

Налаштування поточного проекту

На закладці «Налаштування поточного проекту» містяться коефіцієнти індексації грошової оцінки поточного проекту та їх джерело, а також перелік локальних факторів проекту з відмітками за замовчуванням, які будуть встановлюватись при попаданні ділянки в зону впливу локального фактора при оцінці земельної ділянки.

 

Зверніть увагу, що всі налаштування зберігаються автоматично при натисканні кнопки «Гаразд», за винятком налаштувань на закладці «Налаштування поточного проекту» закладки «Оцінка ділянок». Ці параметри зберігаються при збереження поточного проекту, за допомогою меню «Зберегти» на закладці «Проект».

 
Налаштування оновлень

На закладці «Оновлення» містяться налаштування автоматичних оновлень програми.