Запуск програми

Запуск програми

Для запуску програми необхідно провести наступні дії:

 1. В меню «Пуск» операційної системи Windows в розділі «Програми» знайдіть розділ «НОРМАТИВ+»
 2. В розділі «НОРМАТИВ+» виберіть пункт «НОРМАТИВ+». Індикатором того, що програма запускається є наступна сплеш-форма.

Норматив+

Час відображення якої залежить від системних характеристик вашого ПК. Після того, як сплеш-форма закриється буде відображене головне вікно програми «НОРМАТИВ+».

Головне вікно програми

Головне вікно програми містить головне меню програми, картографічне вікно програми та панель стану на якій відображається актуальна інформація. Вікно має наступний вигляд:

Головна форма

На цьому вікні знаходиться головне меню програми. Воно виконане в стилі «Ribbon», і складається з наступних елементів:


Проект

Група «Файли»

Створити

 • Створити новий пустий проект - Створення нового проекту з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту

Відкрити

 • Відкриття існуючого проекту з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту

Зберегти

 • Збереження здійснених під час роботи програми змін в проекті

Додати шар

 • Додати існуючий шар - Додавання до мапи існуючого векторного (*.shp) або растрового (*.tif,*.jpg,*.jpeg,*.img) шару з просторовою інформацією.
 • Створити новий векторний шар - Створення нового векторного (*.shp) шару з просторовою інформацією.

Група «Об’єкт оцінки»

Група «Об’єкт оцінки» є здебільшого інформаційною групою яка відображує назву населеного пункту, його код КОАТУУ, район та область в яких знаходиться населений пункт, а також дає можливість встановити деякі інші параметри оцінки.

 • Інші параметри - Встановлення інших параметрів оцінки: таких як замовник та виконавець оцінки, договір і т.п

Група «Оцінка»

Розрахунки

 • Базова вартість 1 кв. м. земель - Розрахунок середньої (базової) вартості 1 кв.метра земель населеного пункту
 • Комплексні індекси цінності територій - Розрахунок комплексних індексів цінності територій оціночних районів населеного пункту
 • Вартість сільськогосподарських угідь - Розрахунок вартості 1 га кожної агровиробничої групи грунтів які виділені на території населеного пункту

Локальні фактори

Визначення переліку локальних факторів оцінки, які будуть мати вплив на вартість землі на території даного населеного пункту

Приклади оцінки

Визначення прикладів оцінки окремих земельних ділянок, які будуть частиною технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту

Друк

 • Технічна документація - Формування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту
 • Додаток Ж.3. Анкета експертної оцінки - Таблиця з оцінками експертів за складовими факторами по оціночних районах за формою додатку Ж3 Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009
 • Додаток Ж.5. Розрахунок ГО 1 кв. м. земель - Таблиця спрощеного визначення вартості земель за формою додатку Ж5 Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009.
 • Додаток К. "Схема економіко – планувального зонування" - Формування схеми економіко-планувального зонування населеного пункту за формою додатку К Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009.
 • Додаток Л.Схема прояву локальних факторів оцінки - Формування схеми прояву локальних факторів оцінки за формою додатку Л Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009.
 • Додаток М. Картограма агровиробничих груп ґрунтів - Формування картограми агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту за формою додатку М Стандарту Держкомзему «Оцінка земель» СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009.
 • Редактор шаблона схем - Редагування шаблона, за яким будуть формуватися схеми економіко-планувального зонування населеного пункту, прояву локальних факторів оцінки та картограма агровиробничих груп ґрунтів населеного пункту.
 • Створити обмінні файли для НКС - Збереження даних поточного проекту з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту в шейп-файли формату відповідно до технічних вимог щодо електронного вигляду матеріалів технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
 • Створити обмінний файл формату XML для НКС - Формування обмінного  файлу формату XML відповідно до структуру електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів наданого Центром ДЗК що розроблена з представниками Держгеокадастру.

Закладка “Властивості проекту”


Властивості проекта

Група «Площа населеного пункту»

 • Площа за документами (га) - Ввід та редагування площі населеного пункту в гектарах згідно документів що її встановлюють.
 • Площа за координатами (га) - Обчислена програмою по координатах площа населеного пункту в гектарах
 • Оціночна територія (га) - Обчислення площі населеного пункту в гектарах, яка приймається до розрахунку базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту.
 • Інша територія (га) - Обчислена програмою площа в гектарах, яка не приймається до розрахунку базової вартості 1 кв.м. земель населеного пункту.

Група «Характеристики населеного пункту»

 • Регіональний коефіцієнт КМ1 - Обчислення регіонального коефіцієнту КМ1 для населеного пункту
 • Чисельність населення (тис.чол.) - Ввід та редагування чисельності населення населеного пункту в тисячах чоловік

Закладка “Редактор шарів”

 Редактор шарів норматив+

На закладкі «Редактор шарів» знаходяться інструменти для створення та редагування метричної інформації обраного шару. Детальніше дивіться розділ «Редактор шарів»

Закладка “Земельні ділянки”

Земельні ділянки

Група «Інструменти»

 • Імпорт ділянок - Імпортує земельні ділянки з обмінних файлів формату XML та ІН4 в шар з земельними ділянками
 • Перелік ділянок - Виводить таблицю атрибутів шару земельні ділянки, з можливістю редагування інформації та пошуку за атрибутами
 • Перелік вулиць - Виводить таблицю атрибутів шару вісі вулиць, з можливістю редагування інформації та пошуку за атрибутами
 • Перелік адрес - Виводить таблицю атрибутів шару номери будівель, з можливістю редагування інформації та пошуку за атрибутами

Група «Витяги»

 • Ділянка з мапи - Інструмент мапи за допомогою якого формується витяг з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту по обраній земельній ділянці
 • Нова ділянка - Інструмент мапи за допомогою якого формується витяг з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту по земельній ділянці, яку користувач визначив кліками по мапі або введенням координат

Закладка “Сервіс”

Закладка сервіс норматив+

Група «Сервіс»

Класифікатори

 • Об’єкти інфраструктури - Інструмент який дозволяє додати та редагувати збірники укрупнених показників відновної вартості об’єктів інфраструктури населеного пункту
 • Коефіцієнти індексації вартості БРМ - Інструмент який дає можливість вводу коефіцієнтів індексації будівельно-монтажних робіт, для приведення вартості об’єктів інфраструктури зі збірників укрупнених показників відновної вартості на дату оцінки
 • Додати населений пункт - Інструмент який дає можливість додати новий населений пункт, до переліку якщо він відсутній
 • Особливі оціночні райони - Інструмент який дає можливість формувати перелік типів особливих оціночних районів, по яких не розраховуються комплексні індекси цінності (таких як смуга відводу залізниці, річка і т.д.)

Налаштування

 • Інструмент який дозволяє здійснити та зберегти налаштування програми

Група «Інформація про програму»

 • НОРМАТИВ+ - Інформація про програму, авторські права на неї та її поточну комплектацію
 • Допомога - Інструкція з використання програмного забезпечення «НОРМАТИВ+»
 • Оновлення - Офіційний сайт програмного забезпечення «НОРМАТИВ+» в мережі інтернет, на якому можна дізнатися про оновлення програми та іншу інформацію